Δόθηκε άδεια απ’ την ΡΑΕ και στον Βόλο, για σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)

Δόθηκε άδεια απ’ την ΡΑΕ και στον Βόλο, για σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)

Στη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ στην εταιρεία «Mediterranean Gas A.E.» για την περιοχή του Βόλου, προχώρησε με απόφασή της η ΡΑΕ. Πρόκειται για ένα ακόμη πλωτό τερματικό LNG, που προστίθεται στους δυο σταθμούς LNG της Gastrade στην Αλεξανδρούπολη και στο έργο “Διώρυγα” της Μότορ Όιλ στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση νη οποία δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 2 Μαρτίου και αναφέρει την συνεδρίαση της ΡΑΕ στις 10 Φεβρουαρίου όπου πάρθηκε η απόφαση για την χορήγηση άδειας, το έργο που ονομάζεται “Αργώ” αφορά στην κατασκευή:

Α. Υπεράκτιου Πλωτού Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ ο οποίος περιλαμβάνει:

• Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (Floating Storage and Regasification Unit) [FSRU]

• Πλωτό Αγκυροβόλιο πολλαπλών σημείων πρόσδεσης / πλωτών ναύδετων (buoys) για την πρόσδεση του FSRU στην πρύμνη και την πλώρη.

B. Υποθαλάσσιου και Χερσαίου αγωγού Φυσικού Αερίου για τη διοχέτευση του φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μέσω νέου Μετρητικού Σταθμού.

Το FSRU θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένο σε σταθερό σημείο επί πλωτής εξέδρας στην είσοδο του Λιμένος Βόλου πλησίον της ακτής στην περιοχή «Πευκάκια».

Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 150.000-180.000 m3 με μέγιστο αριθμό τέσσερων δεξαμενών.

Όπως αναφέρεται σε ιστοσελίδα της εταιρείας, στόχος της είναι να μετατρέψει το λιμάνι του Βόλου σε διεθνές κόμβο ενεργειακής προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων LNG, φυσικού αερίου, CNG, LNG μικρής κλίμακας, φορτηγών LNG, bunkering και λύσεων ηλεκτροπαραγωγής για νησιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνεργασία με την Mediterranean Gas έχει η αμερικανική ExxonMobil για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, μέσω αποκλειστικής συμφωνίας δεκαετούς προμήθειας.

Η Άδεια ΑΣΦΑ χορηγείται για περίοδο πενήντα (50) ετών από την ημερομηνία έκδοσής
της και με λήξη την 10.02.2072. Η διάρκεια ισχύος της Άδειας δύναται να παραταθεί με
απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του
Κανονισμού Αδειών.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΣΦΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Η χώρα μας λοιπόν οργανώνεται όλο και περισσότερο στον τομέα ενεργειακής αυτάρκειας μέσω φυσικού αερίου και οι τρεις σταθμοί, οι δυο στην Αλεξανδρούπολη και ο τρίτος στον Βόλο, το αποδεικνύουν.