Αλεξανδρούπολη: Πρόσκληση για πρόσληψη 3 Ειδικών Συνεργατών από τον δήμαρχο Γ.Ζαμπούκη – ΔΕΙΤΕ περισσότερα

Αλεξανδρούπολη: Πρόσκληση για πρόσληψη 3 Ειδικών Συνεργατών από τον δήμαρχο Γ.Ζαμπούκη – ΔΕΙΤΕ περισσότερα

Πρόσκληση για την πρόσληψη τριών (3) Ειδικών Συνεργατών, γνωστοποίησε με απόφαση του η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.

Σύμφωνα με την απόφαση του, αναφέρεται:

Ότι πρόκειται να πληρωθούν τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συνεργατών μετά από επιλογή του Δημάρχου, με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Ειδικότερα:
Η παραπάνω θέσεις θα καλύψουν θέματα σχετικά με:
1η θέση Ειδικού Συνεργάτη
 Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε νομικά
θέματα που αφορούν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και στα Νομικά πρόσωπα αυτού, με έμφαση σε
θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και συναφών αντικειμένων.
Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
 Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής.
 Να είναι δικηγόροι μέλη Δικηγορικού Συλλόγου με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου παρά
Πρωτοδίκας
 Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που αποδεικνύεται με
αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή τις επαρκείς γνώσεις τους.
 Εμπειρία Δικηγορίας διορισμένου παρά Πρωτοδίκαις Δικηγόρου τουλάχιστον πενταετή.
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 Γνώση Η/Υ
 Επιμορφωτικά Σεμινάρια
 Θα εκτιμηθεί η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.

2η θέση Ειδικού Συνεργάτη
Θα παρέχει συμβουλές γραπτά ή προφορικά σε εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα τεχνικής φύσεως,
που αφορούν ειδικότερα σε τεχνικά θέματα, μελέτες, ανάπτυξη και χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
 Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή
δίπλωμα της αλλοδαπής.
 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού.
 Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που αποδεικνύεται με
αξιόλογη επαγγελματική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή τις επαρκείς γνώσεις
τους.
 Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης για τα οποία
προσλαμβάνονται.
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 Γνώση Η/Υ
 Θα εκτιμηθεί η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.


3η θέση Ειδικού Συνεργάτη
Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα που
αφορούν στην τεχνική υποστήριξη ή κατάρτιση για συστήματα και δίκτυα, τη διασφάλιση της
λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, την τεχνική υποστήριξη τηλεδιασκέψεων, τη δημιουργία και την παραγωγή πρωτότυπων concepts/διαφημιστικών εκστρατειών/ επικοινωνιακού υλικού το οποίο μπορεί να είναι σε έντυπη μορφή, να χρησιμοποιεί την τεχνική της κινούμενης εικόνας ή να προορίζεται για ψηφιακά / κοινωνικά δίκτυα.
Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
 Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
 Τουλάχιστον εμπειρία τριών (3) ετών ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης για τα οποία
προσλαμβάνονται.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 303, 1ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@alexpolis.gr, εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2551064162 και 2551064219

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*