Προχωράει στην αποκατάσταση του δρόμου Βρυσικών-Μαυροκκλησίου-Πρωτοκκλησίου η Περιφέρεια ΑΜΘ

Προχωράει στην αποκατάσταση του δρόμου Βρυσικών-Μαυροκκλησίου-Πρωτοκκλησίου η Περιφέρεια ΑΜΘ

Στην αποκατάσταση του δρόμου Βρυσικών- Μαυροκκλήσι-Πρωτοκκλήσι προχωράει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αφού το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο που συνδέει τους Δήμους Διδυμοτείχου και Σουφλίου αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα βατότητας.


Σύμφωνα με την απόφαση που πήρε η οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας ΑΜΘ κατά τη συνεδρίαση της 3 Μαρτίου 2022 προχώρησε στην κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο και έτσι πλέον η έναρξη εργασιών στον συγκεκριμένο δρόμο αναμένεται σύντομα. Το συγκεκριμένο δρόμο χρησιμοποιεί αρκετός κόσμος για να μειώσει το χρόνο μετάβασης από τα χωριά της περιοχής Σουφλίου σε αυτά του Διδυμοτείχου και πλέον η αποκατάστασή του μπαίνει στην τελική ευθεία.
Συγκεκριμένα η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ότι:

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α Π ΟΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩ Ν Α
Εγκρίνει το από 23-02-2022 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 182672), του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ – ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ – ΒΡΥΣΙΚΑ» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 349.999,99€ (με Φ.Π.Α. 24%) του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» (με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 227634) και ποσοστό έκπτωσης 17,64 % (δέκα επτά κόμμα εξήντα τέσσερα τοις εκατό).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*