Προσλήψεις 13 ατόμων στο δήμο Σουφλίου, εγκρίθηκαν από Βορίδη και έρχονται άμεσα

Προσλήψεις 13 ατόμων στο δήμο Σουφλίου, εγκρίθηκαν από Βορίδη και έρχονται άμεσα

Η πρόσληψη 13 ατόμων στον δήμο Σουφλίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, εγκρίθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ χθες Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, οι προσλήψεις αυτές είναι μεταξύ των συνολικά επτακοσίων πενήντα δύο (752) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, που εγκρίθηκαν για τους δήμους όλης της χώρας.

Στο νομό Έβρου πάντως, με βάση την απόφαση αυτή του κ.Βορίδη, ο δήμος Σουφλίου είναι ο μοναδικός στον οποίο εγκρίθηκαν προσλήψεις, όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα:

Ήδη η απόφαση αυτή στάλθηκε στον ΑΣΕΠ και στο άμεσο χρονικό διάστημα αναμένεται  Προκήρυξη με τα απαραίτητα Προσόντα, τις Ειδικότητες, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες για την υποβολή Αιτήσεων.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΡΙΔΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ