Αλεξανδρούπολη: Δράσεις του ΣΒΑΑ για ανάπλαση παραλιακής ζώνης και τουριστική εκπαίδευση, σε ενημερωτική ημερίδα

Αλεξανδρούπολη: Δράσεις του ΣΒΑΑ για ανάπλαση παραλιακής ζώνης και τουριστική εκπαίδευση, σε ενημερωτική ημερίδα

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πραγματοποιεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο 31 Doors της Αλεξανδρούπολης, την «Ετήσια συνάντηση Εταιρικού Σχήματος & Ενημερωτική Ημερίδα της ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης».

Αντικείμενο της συνάντησης εργασίας είναι η παρουσίαση και ενημέρωση για την εξέλιξη προόδου των δράσεων που εντάσσονται στο ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης και η ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων.