Ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής στο Σουφλί: Τι απάντησε ο υφυπουργός Παιδείας Α.Συρίγος στην Ερώτηση Βελόπουλου

Ερώτηση στην Βουλή με θέμα την «Ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής στον Δήμο Σουφλίου Έβρου», κατέθεσε ο Πρόεδρος του κόμματος “Ελληνική Λύση” Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο κ.Βελόπουλος επεσήμανε στην Ερώτηση του προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ότι καθίσταται αναγκαία η ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής στο Σουφλί, δεδομένου ότι η περιοχή είναι καθαρά αγροτική και κτηνοτροφική και μια τέτοια θετική απόφαση θα προσαύξανε τα οφέλη στην ευρύτερη περιοχή στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Του:             Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ:          Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ:         «Ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής στον Δήμο Σουφλίου Έβρου»

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση κατοίκων Έβρου, στον Δήμο Σουφλίου Έβρου, έπειτα από τη δρομολόγηση του ΔΙΕΚ Σηροτροφίας και τη δημιουργία Μελισσοκομικού Πάρκου στην περιοχή της Δαδιάς, αναγκαία καθίσταται η ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής. Δεδομένου ότι η περιοχή είναι καθαρά αγροτική και κτηνοτροφική, η ίδρυση μιας αντίστοιχης προτεινόμενης Σχολής θα προσαύξανε τα οφέλη στην ευρύτερη περιοχή στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Επιπρόσθετα και λόγω εθνικών και δημογραφικών λόγων, επιβάλλεται η σύσταση του εν λόγω Εκπαιδευτικού Φορέα, ο οποίος αφενός θα προσελκύσει ενδιαφερόμενους νέους που προτίθενται να ενασχοληθούν σοβαρά και επισταμένα με την ανάπτυξη της υγιούς κτηνοτροφίας και αφετέρου θα συγκρατούσε μέρος του τοπικού πληθυσμού, ο οποίος τείνει να μετοικήσει στο εξωτερικό, εξαιτίας της ανεργίας και της οικονομικής ανασφάλειας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Προτίθεστε να διερευνήσετε το ενδεχόμενο ο Δήμος Σουφλίου Έβρου στο εγγύς μέλλον, ει δυνατόν κι από το επόμενο φοιτητικό έτος, να αποκτήσει Κτηνιατρική Σχολή, ώστε να λάβει μια ξεχωριστή διάσταση η επαγγελματική ενασχόληση στην ευρύτερη περιοχή με την κτηνοτροφία”;

Συρίγος: Δεν έχει γίνει πρόταση

από το ΔΠΘ για Κτηνιατρική Σχολή

Στον Πρόεδρο του κόμματος “Ελληνική Λύση” απάντησε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση Άγγελος Συρίγος, ο οποίος τόνισε:

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 4485/17 (Α΄114), όπως ισχύει, η ίδρυση ή κατάργηση Σχολής ή Τμήματος πραγματοποιείται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος, και γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε., όταν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ή

β) επιβάλλεται από τον δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά μέλος Δ.Ε.Π. σε ένα Α.Ε.Ι. ή

γ) η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. όχι μόνο δεν δικαιολογείται επιστημονικά αλλά, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή

δ) συνάδει με τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας.

Στην Αλεξανδρούπολη λειτουργεί Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επισημαίνεται ότι δεν έχει περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικό αίτημα από το ως άνω ίδρυμα.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση, μετά από διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ζητηθεί οι προτάσεις των Ιδρυμάτων που θα αφορούν σε μετεξελίξεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις ή αλλαγές τμημάτων στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της αναδιάρθρωσης του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ