ΕΛΓΑ: Κάνει προσλήψεις υπαλλήλων και για τον Έβρο

ΕΛΓΑ: Κάνει προσλήψεις υπαλλήλων και για τον Έβρο

Ο νομός Έβρου βρίσκεται μεταξύ των 10 περιοχών της Ελλάδας όπου θα κάνει προσλήψεις υπαλλήλων ο ΕΛΓΑ, με απασχόληση έως 8 μήνες.

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε την πρόσληψη 26 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων, με απασχόληση έως 8 μήνες.

Οι θέσεις αφορούν υπαλλήλους του κλάδου της γεωπονίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά περιοχή στην Ελλάδα και οι απαραίτητες πληροφορίες για την αίτηση:

Υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας ( 26 θέσεις )

Υποκαταστήματα ανά περιοχή

Αλεξανδρούπολης ( 2 θέσεις )
Θεσσαλονίκης ( 4 θέσεις )
Λάρισας ( 2 θέσεις )
Κοζάνης ( 4 θέσεις )
Ιωαννίνων ( 1 θέση )
Αγρινίου ( 1 θέση )
Καβάλας ( 2 θέσεις )
Ηράκλειου ( 2 θέσεις )
Πάτρας ( 4 θέσεις )
Τρίπολης ( 4 θέσεις )

Η αίτηση υπεύθυνη δήλωση ( ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ) θα πρέπει να συνοδεύεται αποκλειστικά και μόνο από τα εξής δικαιολογητικά:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Γεωργικών Μηχανικών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ υπολογιστή
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αφού συγκεντρωθούν θα πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: m.mataragka@elga.gr με θέμα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.