Αλεξανδρούπολη: Δεκτή απ’ την Αποκεντρωμένη η προσφυγή Ζαμπούκη κατά της αντιπολίτευσης, για την Δυτική Χερσαία Ζώνη

Αλεξανδρούπολη: Δεκτή απ’ την Αποκεντρωμένη η προσφυγή Ζαμπούκη κατά της αντιπολίτευσης, για την Δυτική Χερσαία Ζώνη

Δεκτή έκανε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννης Σάββας, την προσφυγή του δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και δημοτικών του συμβούλων, κατά της απόφασης που έλαβαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης για τον χειρισμό του θέματος της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης. 

Η απόφαση που έχει ημερομηνία 23 Μαίου 2022 και δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την περασμένη Δευτέρα, αφορά την από 07-04-2022 προσφυγή του Δήμαρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη και των λοιπών δημοτικών συμβούλων κατά της αριθμ. 43/2022 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου
Αλεξανδρούπολης και την κάνει ΑΠΟΔΕΚΤΗ. Τότε, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αποφάσισαν την συγκρότηση Επιτροπής για την διεκδίκηση από τον ΟΛΑ, το ΤΑΙΠΕΔ και όποιον άλλον έχει αρμοδιότητα, του «αποχαρακτηρισμού» της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης και να περιέλθει αυτή στον δήμο Αλεξανδρούπολης. Ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης και τα μέλη της παράταξης του, μαζί με κάποιους ανεξάρτητους, αποχώρησαν και δεν συμμετείχαν στην λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. Μάλιστα από τότε την κατήγγειλαν ότι δεν ήταν νόμιμη και στις 7 Απριλίου προσέφυγαν στην Αποκεντρωμένη Μακεδονίας-Θράκης, η οποία και τους δικαίωσε.

Πλέον, τόσο οι συναντήσεις και οι επαφές της Επιτροπής από τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του δήμου Αλεξανδρούπολης με την διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος όσο και με οποιονδήποτε άλλον, δεν έχουν καμιά ισχύ. Φυσικά, δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί ούτε η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί με την διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ στις 3 Ιουνίου στην Αθήνα, αφού δεν θεωρείται νόμιμη η συγκρότηση της συγκεκριμένης διαπαραταξιακής Επιτροπής.

Όπως αναφέρει η απόφαση του κ.Σάββα:

“Αποδεχόμαστε, την από 07-04-2022 (ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία μας) προσφυγή του Δήμαρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη και των λοιπών δημοτικών συμβούλων κατά της αριθμ. 43/2022 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης και ακυρώνουμε την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 43/2022 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την Δυτική Χερσαία Ζώνη, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης”.

Ο κ.Ζαμπούκης και οι δημοτικοί του σύμβουλοι είχαν προσφύγει για 3 λόγους. Έγινε αποδεκτός ο πρώτος, που αφορούσε: Την εκπροσώπηση του δήμου και την συγκρότηση της επιτροπής από επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους, χωρίς σύμφωνη γνώμη του δημάρχου και συμμετοχή δημοτικών συμβούλων της δημοτικής αρχής.

Απορρίφθηκαν οι άλλοι δύο λόγοι. Ο δεύτερος αφορούσε την μη εφαρμογή του κανονισμού του δημοτικού συμβουλίου, αλλά όπως αναφέρει στο σκεπτικό του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας-Θράκης “το δημοτικό συμβούλιο δύναται να συγκροτεί και άλλες επιτροπές του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 πέραν αυτών που έχουν συγκροτηθεί με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου”, γι’ αυτό και τον έκρινε αβάσιμο. Ο τρίτος αφορούσε  την συμμετοχή του προέδρου της κοινότητας Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ναϊτίδη στην ψηφοφορία και κρίθηκε επίσης αβάσιμος, αφού όπως αναφέρεται “ο πρόεδρος της κοινότητας Αλεξανδρούπολης προσκλήθηκε για να συμμετέχει στην συζήτηση του θέματος που αφορούσε την προσβαλλόμενη απόφαση αλλά αυτός ήταν απών δεν συμμετείχε και συνεπώς δεν ψήφισε κατά την λήψη της απόφασης αυτής χωρίς καμία παραβίαση των εν λόγω διατάξεων περί συμμετοχής και ψήφισης του προέδρου κοινότητας στο δημοτικό συμβούλιο για θέμα που αφορά την κοινότητα” και επίσης κρίθηκε αβάσιμος.

Η ουσία όμως είναι ότι αποδέχθηκε τον πρώτο λόγο της προσφυγής του δημάρχου Αλεξανδρούπολης και ΑΚΥΡΩΣΕ την διαπαραταξιακή Επιτροπή. Όπως αναφέρει στο σκεπτικό του ο κ.Σάββας:

Α. Τη διεκδίκηση για τον «αποχαρακτηρισμό» της δυτικής χερσαίας ζώνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2971/2001 και σε εφαρμογή του υπ´ αριθμ.3133.6/28669/17/20-4-2017 εγγράφου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η απόφαση αυτή συνοδευόμενη από το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα προσδιορίζεται επακριβώς ο ζητούμενος χώρος, θα κοινοποιηθεί στην διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.). Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, το αίτημα θα μεταβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη διοίκηση της ΑΜΘ για τον οριστικό αποχαρακτηρισμό
του χώρου και τη μεταβίβαση της κυριότητας ολόκληρης της περιοχής στους δημότες της Αλεξανδρούπολης. Β. Τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής, για τη διεκδίκηση της δυτικής χερσαίας ζώνης, η οποία θα αποτελείται από τους κ.κ. Λαμπάκη Ευάγγελο, Μυτιληνό Ευάγγελο, Δευτεραίο Σάββα, Μιχαηλίδη Παύλο και Αραμπατζή Κυριάκο.».
Στις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται ότι οι επιτροπές που συστήνει το δημοτικό συμβούλιο με το αρθρο 70 του ν.3852/10 εισηγούνται από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, τα τρία πέμπτα των μελών τους ορίζονται από τον δήμαρχο και ότι δήμαρχος προασπίζεται τα τοπικά συμφέροντα του δήμου και εκπροσωπεί τον δήμο σε κάθε δημόσια αρχή.


Με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 43/22 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης αποφασίζεται η διεκδίκηση για τον «αποχαρακτηρισμό» της δυτικής χερσαίας ζώνης, καθορίζεται η διαδικασία διεκδίκησης και η εκτέλεση αυτής. Επιπλέον, συγκροτείται και διαπαραταξιακή επιτροπή για την εν λόγω διεκδίκηση της δυτικής χερσαίας ζώνης από τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.). Η εισήγηση για συγκρότηση της επιτροπής δεν έγινε από τον πρόεδρο ούτε τον αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου που κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, όλα τα μέλη της επιτροπής ορίστηκαν από το δημοτικό συμβούλιο και κανένα από τον δήμαρχο, η επιτροπή συγκροτήθηκε χωρίς την συναίνεση του αποχωρήσαντα δημάρχου και χωρίς την συμμετοχή του ίδιου στην επιτροπή.

Δηλαδή διενεργείται όλη η διαδικασία διεκδίκηση και εκτέλεσης του εν λόγω αποχαρακτηρισμού από το δημοτικό συμβούλιο και την συγκροτηθείσα επιτροπή χωρίς την άμεση ή έμμεση προάσπιση των δικαιωμάτων του δήμου από τον δήμαρχο, χωρίς την άμεση ή έμμεση εκπροσώπηση του δήμου από
τον δήμαρχο στην επιδιωκόμενη διεκδίκηση από τον Ο.Λ.Α. Α.Ε. καθώς και συγκρότηση επιτροπής χωρίς εισήγηση προέδρου Δ.Σ. και χωρίς να ορίζονται από τον δήμαρχο τα προβλεπόμενα μέλη, κατά παράβαση όλων των ανωτέρω διατάξεων.
Κρίνουμε τον πρώτο λόγο της προσφυγής, ως βάσιμο.

Έτσι ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης καταλήγει:

Αποφασίζουμε
Αποδεχόμαστε, την από 07-04-2022 (ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία μας) προσφυγή του Δήμαρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη και των λοιπών δημοτικών συμβούλων κατά της αριθμ. 43/2022 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης και ακυρώνουμε την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 43/2022 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την Δυτική Χερσαία Ζώνη, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.
Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός (1) ενός μηνός

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΖΑΜΠΟΥΚΗ ΚΑΤΆ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*