Ορεστιάδα: Ο Κώστας Σιαφκαλόζης ορίστηκε νέος άμισθος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιστισμού

-Άμισθος Αντιδήμαρχος αναμένεται να οριστεί και ο Δημήτρης Τσελεμπής, μετά από 8 χρόνια έμμισθων θέσεων στην ΔΕΥΑΟ

Όπως είχε γράψει εδώ και αρκετές ημέρες το Evros-nes.gr, ο Κώστας Σιαφκαλόζης είναι ο νέος άμισθος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιστισμού.

Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου Βασίλη Μαυρίδη που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Oρίζει τον κάτωθι δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Σιαφκαλόζη Κων/νο του Αναστασίου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Ορεστιάδας με θητεία από 30.5.2022 έως 31.12.2023 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (1.9.2019 / 31.12.2023) και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
 Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας & Πολιστισμού και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων
αρμοδιότητας αυτού (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων, συμβάσεων κλπ).
 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
 Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ.Δήμαρχο)
 Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής κλπ σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΥΡΙΔΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Κώστας Σιαφκαλόζης εργάζεται στο Κέντρο Υγείας Δικαίων και είναι δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου.

Άμισθος Αντιδήμαρχος και ο Τσελεμπής

Όπως έγραψε το Evros-news.gr όταν προχώρησε το “ξήλωμα” του Δημήτρη Τσελεμπή από την θέση του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, μετά από 8 χρόνια έμμισθων θέσεων στην ΔΕΥΑΟ (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος), αναμένεται να οριστεί και αυτός άμισθος Αντιδήμαρχος. Άλλωστε αυτό που πάντα… ενδιέφερε τον συγκεκριμένο δημοτικό σύμβουλο, ήταν η προσφορά στους δημότες και όχι οι έμμισθες θέσεις. Πάντως όταν οριστεί και ο κ.Τσελεμπής Αντιδήμαρχος, μαζί  με τον Αντιδήμαρχο Τριγώνου Πέτρο Αργυριάδη και τον Κώστα Σιαφκαλόζη, η περιοχή του Τριγώνου θα έχει στη δημοτική αρχή συνολικά 3 Αντιδημάρχους.