Νέος Γενικός Γραμματέας εκλέχθηκε στο ΤΕΕ Θράκης – Νέα Νομαρχιακή Έβρου

Νέος Γενικός Γραμματέας εκλέχθηκε στο ΤΕΕ Θράκης – Νέα Νομαρχιακή Έβρου

Ολοκληρώθηκαν, σε ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής και των Νομαρχιακών Επιτροπών Έβρου και Ξάνθης του ΤΕΕ- Θράκης.

Νέος Γενικός Γραμματέας είναι ο Βασίλειος Ασημίδης, Πολιτικός Μηχανικός από την Ξάνθη.

Μετά την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης, η νέα σύνθεση του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής  έχει ως εξής:

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής: Δημήτριος Λουρίκας, Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής: Μιχαήλ Κούγκουλος, Πολιτικός Μηχανικός

Γεν. Γραμματέας Διοικούσας Επιτροπής: Βασίλειος Ασημίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Επίσης, για τη Νομαρχιακή Επιτροπή Έβρου εκλέχθηκαν οι εξής:

  1. Λάμπογλου Μαρίνα,   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός
  3. Σιδέρης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός
  4. Τοκαμάνη Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός
  5. Τσιακίρης Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός

Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης εκλέχθηκαν οι εξής:

  1. Αυγέρης Λουκάς, Πολιτικός Μηχανικός
  2. Γιαννίκης Βασίλειος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
  3. Παπασταυρινίδης Ηλίας, Αρχιτέκτων Μηχανικός
  4. Φώτης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός
  5. Χαριτίδης Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Από το ΤΕΕ-Θράκης