Αλεξανδρούπολη: Ο Βασίλης Δέλκος ορίστηκε Αντιδήμαρχος Δόμησης, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Αλεξανδρούπολη: Ο Βασίλης Δέλκος ορίστηκε Αντιδήμαρχος Δόμησης, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ο πρώην Πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ Βασίλης Δέλκος, ορίστηκε σήμερα από τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γκιάννη Ζαμπούκη, νέος  Αντιδήμαρχος Δόμησης, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της δημοτικής αρχής, που κατά γενική ομολογία απέτυχε στην ΤΙΕΔΑ, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του μέχρι πρότινος ευρισκόμενου στην θέση Αναστάσιου Σεραφειμίδη, ο οποίος πήρε ήδη την θέση του στην ΤΙΕΔΑ ως Πρόεδρος.

Η απόφαση του κ.Ζαμπούκη που δημοσιεύθηκε σήμερα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφορά:

“Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δέλκου Βασιλείου του Νικολάου, ως Αντιδημάρχου Δόμησης, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού”.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΑΜΠΟΥΚΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΕΛΚΟΣ

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του νέου Αντιδημάρχου, σε δεύτερη απόφαση που επίσης δημοσιεύθηκε σήμερα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αναφέρεται ότι:

“Μεταβιβάζουμε στον κ. Δέλκο Βασίλειο του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Δόμησης, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου μας, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση, εποπτεία συντονισμό των υπηρεσιών Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου μας.
2. Την εποπτεία καταγραφής της δημοτικής περιουσίας.
3. Τη μέριμνα για την έκδοση αδειών δόμησης και οικοδομικών αδειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και για τη μηχανοργάνωση κι εξυπηρέτηση πολιτών.
4. Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εισήγησης στην αρμόδια επιτροπή για τυχόν τροποποιήσεις και επεκτάσεις.
5. Την εποπτεία για την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών και σχεδίων στην περιοχή του Δήμου.
6. Την εποπτεία των τεχνικών έργων ως προς τον προγραμματισμό, την υποβολή, παρακολούθηση και υλοποίησή τους .
7. Την εποπτεία του προγραμματισμού και εφαρμογής του σχεδίου για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.
8. Την παρακολούθηση και υλοποίηση του Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και του Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων .

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΛΚΟΥ


9. Το συντονισμό και την ψηφιακή λειτουργία της ¨γραμμής του δημότη¨.
10. Τη μέριμνα σχετικά με τη διαμόρφωση και εισήγηση της στρατηγικής του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (άρθρο 17 περ. 1 ¨Αρμοδιότητες στρατηγικής κα μελετών ΤΠΕ¨ του ΟΕΥ)
11. Την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχει γνώμη, απόφαση και πρόταση.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Αντιδημάρχου, οι αρμοδιότητες αυτές θα ασκούνται από τον Δήμαρχο . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου θα ασκούνται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.