Διδυμότειχο: Έργο 2,4 εκατ. ευρώ αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά LED, στην εβρίτικη εταιρεία DASTERI A.E

Την ανάθεση της αναβάθμισης του συστήματος φωτισμού με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στον δήμο Διδυμοτείχου αντί του συνολικού ποσού 2.412.066 ευρώ στην εβρίτικη εταιρεία DASTERI SYSTEMS A.E, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνεδρίαση της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου, εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου, που ήταν άλλωστε και ο μοναδικός που κατέθεσε προσφορά για το συγκεκριμένο έργο. Το ποσό είναι 1.945.215,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συνολικά 2.412.066 ευρώ.

Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Διδυμοτείχου αποφάσισε: