Ορεστιάδα: Την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στα δύο Τμήματα του ΔΠΘ, ζητάει η ΕΕΒΟΠ

Ορεστιάδα: Την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στα δύο Τμήματα του ΔΠΘ, ζητάει η ΕΕΒΟΠ

Επιστολές προς τις διοικήσεις των δυο Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα και προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, απέστειλε η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφερείας (ΕΕΒΟΠ). 

Οι δυο επιστολές προς τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασολογίας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων αναφέρουν:

Προς

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπόψη Προέδρου κυρίου Κυμπάρη

Αθ.Πανταζίδου 193-68200 Ορεστιάδα

Κοινοποίηση :1) Υπουργείο Παιδείας κα Θρησκευμάτων

                            Α.Παπανδρέου 37-15180 Μαρούσι τηλ 2103442000

                             Γραφείο Υπουργού κας Κεραμέως

                          2) Γαλατσίδα Σπυρίδων

                                   Κοσμήτορα  Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

Αθ.Πανταζίδου 193-68200 Ορεστιάδα

Ν.Ορεστιάδα  26  Ιανουαρίου 2023

Θέμα: Ίδρυση Αγγλόγλωσσου  προγράμματος  προπτυχιακών σπουδών

Κύριε Πρόεδρε

Στο πλαίσιο του νόμου 4692/2020 που αφορά την δυνατότητα   ίδρυσης και λειτουργίας ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (Ξ.Π.Σ.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και την προσέλκυση αλλοδαπών πολιτών χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πραγματοποίηση των σπουδών τους στη χώρα μας , το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν.Ορεστιάδας και Περιφέρειας αποφάσισε να ζητήσει  την ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών από τη διοίκηση του τμήματος και ειδικότερα από σας  προσωπικά για την ίδρυση προπτυχιακού Αγγλόγλωσσου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης  Ορεστιάδας  όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Εγκύκλιο υπ.αριθ  359/29102020 του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων.

Η ίδρυση προπτυχιακού Αγγλόγλωσσου προγράμματος σπουδών :

 • θα τονίσει την εξωστρέφεια του τμήματος και της σχολής γενικότερα με έλευση ξένων  φοιτητών  από χώρες εντος/εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Θα ενδυναμώσει και θα τονώσει το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της Ν.Ορεστιάδας
 • Θα τονώσει την επισκεψιμότητα  και διαμονή στην πόλη μας φοιτητών από  το εξωτερικό  τονώνοντας τις οικονομίες κλίμακας της πόλης μας
 • Δυνητικά θα μπορέσουν να καλυφθούν οι  απώλειες από την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής
 • Θα δοθεί η δυνατότητα που παρέχει ο νόμος 4692/2020 στις συνεργασίες με αντίστοιχα τμήματα ξένων πανεπιστημίων
 • Θα αποκτήσει εκπαιδευτικό υπόβαθρο  αντίστοιχο  με τμήματα και σχολές άλλων ελληνικών πανεπιστημίων που ήδη έχουν ιδρύσει όπως της Ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κλπ
 • Θα καταστεί  ισοδύναμο στην  ακαδημαϊκή  γεωγραφία της ευρύτερης περιοχής της Θράκης όπου λειτουργούν ήδη ξενόγλωσσα τμήματα όπως στο Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης , στο Πανεπιστήμιο της Στάρα Ζαγόρα και στο Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης

Σε αυτή την ενέργειά σας η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν. Ορεστιάδας και Περιφέρειας θα σταθεί αρωγός και θα παράσχει στο έπακρο οποιαδήποτε βοήθεια  επί οποιοδήποτε θέματος κατά τα στάδια υλοποίησης χρειαστεί

Προς

Τμήμα Δασολογίας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Υπόψη Προέδρου κυρίου Τσαντόπουλου

Αθ.Πανταζίδου 193-68200 Ορεστιάδα

Κοινοποίηση :1)Υπουργείο Παιδείας κα Θρησκευμάτων

                            Α.Παπανδρέου 37-15180 Μαρούσι τηλ 2103442000

                             Γραφείο Υπουργού κας Κεραμέως

                          2) Γαλατσίδας Σπυρίδων

                                   Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Γεωπονίας

Αθ.Παντζίδου 193-68200 Ορεστιάδα

Ν.Ορεστιάδα  26  Ιανουαρίου 2023

Θέμα: Ίδρυση Αγγλόγλωσσου  προγράμματος  προπτυχιακών σπουδών

Κύριε Πρόεδρε

Στο πλαίσιο του νόμου 4692/2020 που αφορά την δυνατότητα   ίδρυσης και λειτουργίας ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (Ξ.Π.Σ.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και την προσέλκυση αλλοδαπών πολιτών χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πραγματοποίηση των σπουδών τους στη χώρα μας , το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν.Ορεστιάδας και Περιφέρειας αποφάσισε να ζητήσει  την ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών από τη διοίκηση του τμήματος και ειδικότερα από σας  προσωπικά για την ίδρυση προπτυχιακού Αγγλόγλωσσου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Δασολογίας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας  όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Εγκύκλιο υπ.αριθ  359/29102020 του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων.

Η ίδρυση προπτυχιακού Αγγλόγλωσσου προγράμματος σπουδών :

 • θα τονίσει την εξωστρέφεια του τμήματος και της σχολής γενικότερα με έλευση ξένων  φοιτητών  από χώρες εντος/εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Θα ενδυναμώσει και θα τονώσει το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της Ν.Ορεστιάδας
 • Θα τονώσει την επισκεψιμότητα  και διαμονή στην πόλη μας φοιτητών από  το εξωτερικό  τονώνοντας τις οικονομίες κλίμακας της πόλης μας
 • Δυνητικά θα μπορέσουν να καλυφθούν οι  απώλειες από την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής
 • Θα δοθεί η δυνατότητα που παρέχει ο νόμος 4692/2020 στις συνεργασίες με αντίστοιχα τμήματα ξένων πανεπιστημίων
 • Θα αποκτήσει εκπαιδευτικό υπόβαθρο  αντίστοιχο  με τμήματα και σχολές άλλων ελληνικών πανεπιστημίων που ήδη έχουν ιδρύσει όπως της Ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κλπ
 • Θα καταστεί  ισοδύναμο στην  ακαδημαϊκή  γεωγραφία της ευρύτερης περιοχής της Θράκης όπου λειτουργούν ήδη ξενόγλωσσα τμήματα όπως στο Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης , στο Πανεπιστήμιο της Στάρα Ζαγόρα και στο Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης

Σε αυτή την ενέργειά σας η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν. Ορεστιάδας και Περιφέρειας θα σταθεί αρωγός και θα παράσχει στο έπακρο οποιαδήποτε βοήθεια  επί οποιοδήποτε θέματος κατά τα στάδια υλοποίησης χρειαστεί

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ της ΕΕΒΟΠ

Ο Πρόεδρος                                                  Ο  Γεν.Γραμματεας

Χρήστος Τσομπανίδης                                 Χατζής Ιωάννης

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*