Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα – ΔΕΙΤΕ λεπτομέρειες

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη διενέργεια των εξετάσεων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2022., στον οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 105.000 άτομα.

Το ΑΣΕΠ με ανακοίνωσή του προσδιόρισε τα Εξεταστικά Κέντρα αλλά και το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν για τον ΑΣΕΠ, στις 4 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, στις 09:00 το πρωί στην Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας με μέγιστη διάρκεια εξετάσεων τις 2 ώρες και 45 λεπτά.

Στη συνέχεια, στις 14:30 μετά το μεσημέρι θα εξεταστούν στις Γενικές Γνώσεις, με τη διάρκεια της εξέτασης να είναι οι 2 ώρες και 30 λεπτά.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία θα εξεταστούν πατώντας εδώ.

Και στα δύο μαθήματα οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα μία ώρα νωρίτερα.

Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα εξεταστούν, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) εισάγοντας ένα από τα ΑΦΜΑΜΚΑ, ή ταυτότητα.

Το ΑΣΕΠ επισημαίνει ότι αιτήματα υποψηφίων για αλλαγές εξεταστικών κέντρων δεν γίνονται δεκτά.

Σημειώστε ότι όσες προκηρύξεις  εκδίδονται αυτή την περίοδο και αφορούν ΠΕ και ΤΕ καλύπτουν απλώς τα αιτήματα των φορέων που υποβλήθηκαν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Οποιοδήποτε αίτημα φορέα για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μετά από αυτήν την ημερομηνία θα ικανοποιείται μόνο μέσω του γραπτού διαγωνισμού.

Με τα δεδομένα αυτά, 30 μέρες πριν από τις εξετάσεις, οι υποψήφιοι οφείλουν να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους για μόνιμο διορισμό, μέσω των γραπτών εξετάσεων της 4ης Μαρτίου. Διότι η επόμενη ευκαιρία που θα αφορά σε ΠΕ και ΤΕ σε μεγάλη κλίμ ακα θα υπάρξει σε δύο χρόνια.

Σημειώστε ότι για τα έτη 2023 και 2024 θα διατεθούν περίπου 8.500 μόνιμες θέσεις.