Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 1,5 μήνα στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, για μεταφορά τεράστιων μηχανών εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 1,5 μήνα στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, για μεταφορά τεράστιων μηχανών εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής

 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε τμήμα  της Εγνατίας Οδού Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής για τον επόμενο 1,5 μήνα, από 13 Μαρτίιυ έως 28 Απριλίου, για την μεταφορά  τεράστιων μηχανών του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέρειας της ΤΕΡΝΑ.

Η μεταφορά κάθε θηριώδους «τουρμπίνας», όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά, είναι χρονοβόρα και γίνεται με πολύ αργό ρυθμό. Γι αυτό και στην απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Αλεξανδρούπολης αναφέρεται ότι:

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε την έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  που  αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και την τροποποίηση της κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, σύμφωνα με την ανωτέρω (3) σχετική, από τον Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. έως και χ.θ. 592+500 (λίγο πριν τον Α/Κ Μέστης), στο ρεύμα αυτής με κατεύθυνση από Αλεξ/πολη  προς Κομοτηνή, προκείμενου να διέλθουν από αυτήν ειδικά βαρέα οχήματα μεγάλου μήκους και μικρής ταχύτητας  και να εξέλθουν από την χ.θ. 592+500 (λίγο πριν τον Α/Κ Μέστης) της κατασκευάστριας εταιρίας με την επωνυμία  «ΤΕΡΝΑ Α.Ε .  » που μεταφέρουν βαρέως βιομηχανικό εξοπλισμό στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής  της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  1. Ειδικότερα:
  • Για να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω έξοδος από την Εγνατία Οδό των βαρέων – υπερμεγέθων  οχημάτων θα αποκλειστεί προσωρινά η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) και η κίνηση  θα διεξάγεται από την αριστερή (γρήγορη ) λωρίδα κυκλοφορίας (εκτός των ανωτέρω οχημάτων που θα κινούνται στον αποκλεισμένο χώρο). Ο αποκλεισμός θα είναι ολιγόωρος (δεν θα ξεπερνά τα -20- λεπτά συνολικά), σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα και θα πραγματοποιείται, αφού πρώτα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη οριζόντια και κάθετη σήμανση,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την ανωτέρω (3) σχετική και την συνημμένη σε αυτή εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.           
  • Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του ανωτέρου τμήματος της Εγνατίας Οδού (και κατ΄ επέκταση οι διελεύσεις των βαρέων οχημάτων), θα πραγματοποιούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και θα λαμβάνουν χώρα κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή .
  • Μετά από κάθε διέλευση θα απομακρύνεται η εργοταξιακή – προσωρινή σήμανση και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.  
  • Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την Εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. που μας υποβλήθηκε.            
  • Σε καμιά περίπτωση δεν θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.
  1. α) Το μέγιστο χρονικό διάστημα καθημερινά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης και να γνωστοποιούνται εγκαίρως προ της ενάρξεώς τους από τον υπεύθυνο της εταιρίας.

β) Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες-διελεύσεις-διακοπές κυκλοφορίας να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης των υπευθύνων της εταιρείας με τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

γ) Για τα ανωτέρω, για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση (άλλη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, μονοδρόμηση κ.λ.π.), καθώς και για τις εκτροπές της κυκλοφορίας που θα απαιτηθούν, εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης, το οποίο να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με υπευθύνους εταιρείας.

Άρθρο 2ο 

α.    Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας,  και ισχύουν από την 13/03/2023 έως και την 28/04/2023  και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου  εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης, ως αυτή μνημονεύεται στα ανωτέρω σχετικά.