Αλεξανδρούπολη: Καρατόμησε τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύση Μαστορόπουλο με βαριές κατηγορίες, ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης

Αλεξανδρούπολη: Καρατόμησε τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύση Μαστορόπουλο με βαριές κατηγορίες, ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης

Καρατόμησε εκ νέου τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Αλεξανδρούπολης Διονύση Μαστορόπουλο, με πρόσφατη απόφαση του ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης, αποδίδοντας του μάλιστα πολύ σοβαρές κατηγορίες για το θέμα της διάλυσης της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με υπαιτιότητα του Δήμου.

Μάλιστα ο κ.Ζαμπούκης επέβαλλε στον κ.Μαστορόπουλο και στέρηση μισθού για 3 μήνες, για όλα όσα αναφέρει στην αναλυτική και πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση του η οποία δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 30 Μαρτίου 2023. Σε αυτήν γίνεται αναφορά στο χρονικό των παραλείψεων, λαθών και ολιγωριών του συγκεκριμένου υψηλόβαθμου υπαλλήλου, με αποτέλεσμα ο προηγούμενης ανάδοχος του έργου κατασκευής του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης, η εταιρεία  “GEOGENESIS A.E.”, να υποβάλλει ένσταση την 31-05- 2022 ενώπιον του κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για διάλυση της Σύμβασης, την οποία κέρδισε. Έτσι ο δήμος Αλεξανδρούπολης είναι υποχρεωμένος να της καταβάλλει αποζημίωση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και φυσικά διαλύθηκε η προηγούμενη σύμβαση που είχε υπογράψει, με έκπτωση 38% για το συγκεκριμένο έργο. Έτσι έγινε τώρα νέος διαγωνισμός και η έκπτωση του καινούργιου αναδόχου είναι μόνο 12%. Κάτι που σημαίνει ότι η κατασκευή του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου θα στοιχίσει περίπου 2 εκατομμύρια επιπλέον και τα χρήματα αυτά είναι αναγκασμένος να τα βάλει ο δήμος Αλεξανδρούπολης, αφού η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση εδώ και χρόνια από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι συγκεκριμένη.

Όπως αναφέρει στην απόφαση του ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης, όλα αυτά όχι μόνο θα είχαν αποφευχθεί, συν την καθυστέρηση έναρξης κατασκευής του έργου, αν ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσης Μαστορόπουλος έκανε σωστά την δουλειά που προβλέπεται από την θέση του, αλλά και η εταιρεία “GEOGENESIS A.E.” θα ήταν αυτή ΥΠΕΥΘΥΝΗ και θα έχανε την εγγυητική της η οποία είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τώρα, χωρίς να υλοποιήσει το έργο, θα βάλει στο ταμείο της αρκετά… ξεκούραστα χρήματα.

Το χρονικό της καρατόμησης Μαστορόπουλου

Ο Διονύσης Μαστορόπουλος με απόφαση του δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη στις 11-2-2021 ορίστηκε αυτοδίκαια αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας, μέχρι την περάτωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης από το αρμόδιο
υπηρεσιακό συμβούλιο.

Μετά από όσα έγιναν με το θέμα ματαίωσης έναρξης κατασκευής του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου και τις ευθύνες που διαπίστωσε ότι φέρει ο κ.Μαστορόπουλος, με την αριθ.πρωτ.1706/37298/8-11-2022 απόφαση παύτηκε από αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας για την
αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας και τη βέλτιστη άσκηση των αρμοδιοτήτων.
Ο κ.Μαστορόπουλος προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης αλλά με την αριθ.πρωτ.4415/11-1-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης, με την οποία απορρίφθηκε η από 21-11-2022 προσφυγή του ανωτέρω κατά της αριθ.πρωτ.1706/37298/8-11-2022 απόφασης του Δημάρχου.
Ακολούθησε νέα προσφυγή του πρώην πλέον Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, η οποία με την αριθ.2/6/21-2-2023 απόφαση ακύρωσε την με αριθ. 4415/11-1-2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης, αφού έγινε δεκτή η αριθ.πρωτ.10/7-2-2023 προσφυγή του εν λόγω υπαλλήλου. Ο λόγος ήταν πως δεν υπήρχε αναλυτική αιτιολογία στην απόφαση του κ.Ζαμπούκη παύσης του Προϊσταμένου.

Τότε η παράταξη του πρώην δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη, αλλά και συγκεκριμένο ΜΜΕ του Έβρου που έχει αναλάβει ουσιαστικά ρόλο… γραφείο Τύπου της συγκεκριμένης παράταξης, πανηγύριζαν για… ήττα του δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη. Αυτός λοιπόν με νέα απόφαση του… συμμορφώθηκε στην απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 και στις 30 Μαρτίου και τον επανάφερε τυπικά στην θέση του, αφού ανακάλεσε την αριθ.πρωτ. 1706/37298/8-11-2022 απόφαση, με την οποία ο Μαστορόπουλος Διονύσιος του κλάδου ΠΕ Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης με βαθμό Α΄ παύτηκε από αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας, για όλους τους παραπάνω αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας λόγους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Την ίδια ημέρα όμως, με δεύτερη απόφαση του η οποία επίσης δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 30 Μαρτίου 2023, ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΕ με πολύ βαριές κατηγορίες τον Διονύση Μαστορόπουλο.

Σοβαρές κατηγορίες για τις ευθύνες Μαστορόπουλου στην 

διάλυση της σύμβασης κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου

Στην απόφαση του δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη υπάρχουν πολύ αναλυτικά οι βαριές κατηγορίες για τις ευθύνες του τέως Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύση Μαστορόπουλου στην διάλυση της σύμβασης κατασκευής του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου. Τον κατηγορεί πως δεν έκανε σωστά την δουλειά του και δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν εκ της θέσεως του, με αποτέλεσμα την υποχρέωση του δήμου να πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αποζημίωση στον πρώην εργολάβο και να πληρώσει με κάποια επιπλέον εκατομμύρια ευρώ την κατασκευή του έργου από το νέο ανάδοχο.

Διαβάστε ορισμένους από τους λόγους:

Το γεγονός ότι: ο εν λόγω υπάλληλος, με την ιδιότητα του αναπληρωτή προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που κατείχε κατά τον επίμαχο χρόνο(από 01-02-2022 έως 6-9-2022), άσκησε πλημμελώς τα καθήκοντά του, ενώ
παράλληλα παρέλειψε να ασκήσει τις επιβαλλόμενες εκ των κείμενων διατάξεων ενέργειες, με αποτέλεσμα τη διάλυση της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με υπαιτιότητα του Δήμου και ούτω συνεπεία ο Δήμος Αλεξανδρούπολης να βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να «απολογείται» και να προσπαθεί να αντικρούσει αιτήσεις αποζημιώσεων λόγω διάλυσης σύμβασης αλλά και για θετικές ζημίες. Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία και συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες, που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ο Ανάδοχος του έργου δεν θα ήταν σε θέση να αξιώνει αυτές τις αποζημιώσεις, αλλά αντιθέτως ο Ανάδοχος θα απολογούνταν σήμερα για τις δικές του παραβιάσεις των υποχρεώσεων που ορίζονται στον Ν.4412/16 καθώς η συμπεριφορά του συγκεκριμένου υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Συγκεκριμένα, την 01-02-2022 υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», με τον κ. Δ…………. Μ…………. αναγόμενο στα καθήκοντα του υπαλλήλου ως αναπληρωτή προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τα οποία καθήκοντα ασκούσε μέχρι και τη
διάλυση της σύμβασης του έργου με την με αριθμό 620/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, πλην όμως κατά την άσκηση των καθηκόντων του διαπιστώθηκε ότι:
Α. Από τα ημερολόγια εργασιών (από την 21/02/2022 έως την 21/03/2022), προκύπτει ότι σε όλες τις σελίδες υπάρχει η «παραδοχή» ότι με υπαιτιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή του κυρίου του έργου, δεν μπορούν να ξεκινήσουν εργασίες καθώς αναγράφεται: «Αναμονή για την παράδοση του εργοταξιακού χώρου ελεύθερου προς εκτέλεση εργασιών.» η δε εγγραφή αυτή χρησιμοποιήθηκε από τον Ανάδοχο στην ένσταση του και η οποία έγινε αποδεκτή στην απόφαση του Υπουργού τούτο δε οφείλεται σε παράλειψη του συγκεκριμένου υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του με συνακόλουθη ζημία του Δήμου.
Β. Στο υπ’ αριθμ. …… εισερχόμενο έγγραφο ο κ. Δ…….. Μ…………. αναφέρει ότι: «..Για την υπ’αριθμ. 199768/01.02.2021 πράξη οικοδομικής αδείας, σας γνωστοποιούμε ότι δεν κοινοποιήθηκε όπως αυτή εκδόθηκε στην παραπάνω ημερομηνία, αλλά παραδόθηκε, κατόπιν προφορικής αιτήσεως του αναδόχου… Ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση, αφού η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιήθηκε στον χρόνο για τον οποίο ο Ανάδοχος αιτήθηκε το εν λόγω δικαιολογητικό για ενέργειες του.»
Γ. Στην απόφαση του Υπουργού, για τη διάλυση της σύμβασης, στο σημείο 7.3, αναφέρεται: «7.3. Επιπλέον την ίδια ως άνω ημερομηνία (16-05-2022) προσκομίστηκε στην ανάδοχο από τον φορέα κατασκευής θεωρημένη η οικοδομική άδεια και χορηγήθηκαν οι απαραίτητες προς εκτέλεση των εργασιών παροχές Ο.Κ.Ω. (Ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κ.λπ.).»
Επομένως, δόθηκε η δυνατότητα στον ανάδοχο να επικαλεσθεί ένα επιπλέον επιχείρημα για την διάλυση της σύμβασης, το οποίο στην πραγματικότητα δεν υφίστατο, καθώς η υπ’ αριθμ. 199768/01.02.2021 πράξη οικοδομικής άδειας, παραδόθηκε μετά την παρέλευση του τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.
Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν.4412/16: «Κοινοποίηση στον ανάδοχο –Εκπροσώπηση 1.Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα με τον ανάδοχο συντελείται είτε: α)με δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου είτε πληρεξουσίου νομικού εκπροσώπου του είτε β) με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και της απόφασης έκπτωσης του άρθρου 160, καθώς και της ειδικής διαταγής του άρθρου 159, γίνεται αποκλειστικά με δικαστικό επιμελητή κατά την περ. α’. Για την κοινοποίηση, σύμφωνα με την περ. α’ συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους πληρεξούσιους. 2. Ο ανάδοχος δύναται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει εγγράφως άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο του, γνωστοποιώντας στη διευθύνουσα υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα ανά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα.»


Εκ πάντων των ανωτέρω προκύπτει ότι το γεγονός της μη έγκαιρης και νομότυπης κοινοποίησης της πράξης της οικοδομικής αδείας, σύμφωνα με το νόμο συνιστά παράλειψη του συγκεκριμένου υπαλλήλου και η οποία ομοίως χρησιμοποιήθηκε από τον Ανάδοχο στην ένσταση του και έγινε αποδεκτό στην απόφαση του Υπουργού.
Ε. Με το με αρ.πρωτ. 13504/03-05-2022 διαβιβαστικό του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου, κοινοποιήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία η απόφαση 62/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία αποφασίστηκε η έναρξη εργασιών του έργου. Ο κ. Δ………… Μ………… συμμετείχε στην εν λόγω συνεδρίαση κληθείς με την αριθμ.πρωτ. 12191/14.04.2022 πρόσκληση ακόμη και αν δε γνώριζε ότι η απόφαση αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» την 20/04/2022, όφειλε εκ της θέσεως του να επιληφθεί την αμελλητί κοινοποίηση της Απόφασης, καθώς ήταν οριακή η ημερομηνία παρέλευσης του τριμήνου, κατά το άρθρο 161 του Ν 4412/2016. Πλην όμως εκ των πραγματικών περιστατικών αποδεικνύεται αναμφισβήτητα ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος λόγω της ιδιότητος παρέβη τα καθήκοντα του αφού από υπαιτιότητα η Τεχνική Υπηρεσία αμέλησε την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης, δίνοντας το δικαίωμα στον ανάδοχο να ζητήσει τη Διάλυση της Σύμβασης. Δηλαδή , ενώ σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν.4412/16 περί διάλυσης της σύμβασης, αν καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου δίνεται το δικαίωμα στον Ανάδοχο για αίτηση διάλυσης σύμβασης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία και συνακόλουθα ο συγκεκριμένος υπάλληλος όφειλε και δεν προέβη στην αυτονόητη και επιβαλλόμενη εκ του καθήκοντος του ενέργεια της κοινοποίησης της απόφασης του Δ.Σ. στον Ανάδοχο, 10 ημέρες πριν εκπνεύσει το χρονικό διάστημα των 3 μηνών και αποκτήσει ο Ανάδοχος το ανωτέρω δικαίωμα.
Από τα ημερολόγια εργασιών του φακέλου του έργου , που αφορούν το χρονικό διάστημα από 21/02/2022 έως 21/03/2022, προκύπτει ότι ο εκπρόσωπος του Αναδόχου έχει υπογράψει με ψηφιακή υπογραφή τις σελίδες των ημερολογίων από 11/04/2022 έως 13/04/2022, ήτοι από 23 έως 49 ημέρες μεταγενέστερα της εκτέλεσης των εργασιών και 6 ημέρες πριν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επανέναρξη των εργασιών. Επίσης από το φάκελο του έργου προκύπτει ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε ημερολόγια μέχρι την 10-04-2022 ενώ τα
γεγονότα αυτά αποτελούσαν καταστρατήγηση και ευθεία παράβαση των διατάξεων του άρθρο 146 του Ν.4416 από την πλευρά του Αναδόχου.
Όμως, η Διευθύνουσα Υπηρεσία και κατ’ επέκταση ο υπάλληλος ως εκ της ιδιότητος του και ασκούντος καθήκοντα προϊστάμενου της διευθύνουσας υπηρεσίας δεν προέβη όπως είχε την υποχρέωση στον έλεγχο των
εγγραφών και ενώ είχε την εκ του νόμου δυνατότητα προς δε δεν απέρριψε όσες εξ αυτών εκρίνοντο ως ανακριβείς και συγκεκριμένα αν και όφειλε να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες (επιβολή προστίμου 100 ως 500 € ημερησίως, ειδική πρόσκληση κλπ.), εν τούτοις δε έπραξε το υπαλληλικό του καθήκον και πάλι δεν κοινοποίησε στον Ανάδοχο ούτε ένα απλό έγγραφο, με αποτέλεσμα η μη συμμόρφωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με τις διατάξεις του Ν.4412/16, να αποτελεί υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, η οποία είναι πειθαρχική παράβαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 του Ν.4412/16.
Ζ. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 161 του Ν.4412/16 αναφέρεται: « Αν ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί στον ανάδοχο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Μέχρι τότε, όπως και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»


Πλην όμως
 Την 09-05-2022 με το αρ. πρωτ. 14386 έγγραφό του ο Ανάδοχος υπέβαλε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτημα διάλυσης σύμβασης έργου κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 161, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14386/16-05-2022 έγγραφό της αντέκρουσε τις απόψεις και τους ισχυρισμούς της Αναδόχου στο ως άνω αίτημα.
 Η Ανάδοχος εταιρεία “GEOGENESIS A.E.”, υπέβαλε ένσταση την 31-05- 2022 (κατ’ άρθρο 174 του Ν. 4412/2016) ενώπιον του κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για διάλυση της Σύμβασης.
 Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών /Α’ στην από 05-07-2022 συνεδρίασή του γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία “για την αποδοχή της από 31-05-2022 ένστασης της «GEOGENESIS A.E.» για διάλυση της σύμβασης που έχει ως
αποτέλεσμα τη λύση της εργολαβικής σύμβασης”.
 Με την υπ’ αριθμό πρωτ. 252335/26-07-2022 Απόφασή του ο Υπουργός Υποδομών και μεταφορών αποδέχθηκε την ένσταση του Αναδόχου για διάλυση της σύμβασης.
 Με την υπ’ αριθμό 620/6-9-2022 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αποδέχθηκε την Απόφαση 252335/26-07-2022 του Υπουργού για την διάλυση της σύμβασης.
Επομένως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 161 του Ν.4412/16, οι εργασίες του έργου θα έπρεπε να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι την 26/7/2022, ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού. Παρόλο αυτά, η Διευθύνουσα Υπηρεσία και εν προκειμένω ο συγκεκριμένος υπάλληλος αν και όφειλε να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες (ειδική πρόσκληση κλπ.), πάλι κατά παράβαση των καθηκόντων δεν κοινοποίησε στον Ανάδοχο ούτε ένα απλό έγγραφο, με αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με τις διατάξεις του Ν.4412/16, να αποτελεί υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου και η οποία παράλειψη του η μη έγκαιρη και προσήκουσα άσκηση των καθηκόντων του συνιστά είναι πειθαρχική παράβαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 του Ν.4412/16.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΑΜΠΟΥΚΗ

ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*