Καταστροφή ναρκών στον  “Ψηλό Στάλο” της περιοχής Διδυμοτείχου

Καταστροφή ναρκών στον “Ψηλό Στάλο” της περιοχής Διδυμοτείχου

Ανακοινώνεται ότι από 26 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2023 από 08:00 έως 15:00  θα εκτελούνται καταστροφές ναρκών στο ΠΒ – ΠΑ «ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ», στην περιοχή «ΤΑΦΟΣ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα χωριά: ΒΡΥΣΙΚΑ – ΚΥΑΝΗ – ΑΣΒΕΣΤΑ∆ΕΣ – ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ – ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ – ΛΑΒΑΡΑ – ΚΙΣΣΑΡΙΟ – ΑΜΟΡΙΟ – ΨΑΘΑ∆ΕΣ.
Στην παραπάνω περιοχή, τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, ΠΑΓΑΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η κυκλοφορία ατόμων ή οχημάτων και ποιμνίων για αποφυγή ατυχημάτων.

Όποιος, μετά το πέρας των καταστροφών, βρίσκει ποιοοδήποτε θραύσμα, ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΓΓΙΖΕΙ, αλλά να εντοπίζει τη θέση του και να ειδοποιεί αμέσως την πλησιέστερη αστυνομική ή στρατιωτική αρχή.