Απάντηση… Πόντιου Πιλάτου της ΔΑΟΚ Έβρου  στις σοβαρές καταγγελίες για παραχωρήσεις κοινοχρήστων εκτάσεων

Απάντηση… Πόντιου Πιλάτου της ΔΑΟΚ Έβρου στις σοβαρές καταγγελίες για παραχωρήσεις κοινοχρήστων εκτάσεων

Με μια απάντηση… Πόντιου Πιλάτου, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ΔΑΟΚ), προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της για τις σοβαρές καταγγελίες που έγιναν και αφορούν τις παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων στην περιοχή των Φερών.

Η Υπηρεσία της οποίας επικεφαλής πολιτικός προϊστάμενος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, γνωστός για την αναποτελεσματικότητα, την κωλλυσιεργία και την… επικοινωνιακή διαχείριση ακόμα και τόσο σοβαρών θεμάτων, αναφέρει με ανακοίνωση της ότι:

“Σε απάντηση επιστολής και δηλώσεων φορέων και παραγόντων, όπως του ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου και του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης που είδαν το φως της δημοσιότητας, πρωτίστως, όμως, για την ορθή ενημέρωση των πολιτών, σας παραθέτουμε λεπτομερή στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, εκτελεί τη διαδικασία διαχείρισης των κοινοχρήστων εκτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την ΔΑΟΚ Π.Ε. Έβρου: Από το 1975 μέχρι και το 2011, οι κοινόχρηστες εκτάσεις, παραχωρούνταν στους αγρότες αρχικά με Απόφαση Νομάρχη και μετέπειτα με Περιφερειάρχη. Η έκταση που παραχωρείτο ήταν απο 15 έως και 35 στρέμματα ανά αγρότη ανάλογα με το αγρόκτημα. Παραχωρείτο η ίδια έκταση για κάθε χρόνο στον ίδιο αγρότη, με το τίμημα των 5 ευρώ ανά στρέμμα, σύμφωνα με την 95/75 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ). Τα αγροτεμάχια αυτά απεικονίζονταν σε πρόχειρα χαρτογραφικά σχεδιαγράμματα και βρίσκονταν στους Δήμους και στις Κοινότητες της Χώρας.

Το 2012, ο νόμος 4061/2012 κατήργησε την 95/75 Π.Υ.Σ.

Έτσι οι εκτάσεις αυτές της Π.Υ.Σ, από το 2012 και μετά θα έπρεπε να παραχωρούνται είτε με το άρθρο 4, δηλαδή έπειτα από δημοπρασία, με τιμή ανά στρέμμα αυτή του πλειοδότη, είτε με το άρθρο 7, δηλαδή έπειτα από μοριοδότηση και με τιμή 5 ευρώ ανά στρέμμα.

Αυτό όμως δεν εφαρμόστηκε πουθενά στην Χώρα για πολλά χρόνια. Μέχρι πρόσφατα δινόταν με συνεχόμενες παρατάσεις της 95/75 Π.Υ.Σ.

Οι κυρίως λόγοι για τους οποίους χορηγούντο οι παρατάσεις είναι οι εξής:

Τα απλά χαρτογραφικά σχέδια των Δήμων έπρεπε να μετατραπούν κατά τον 4061/2012 σε χαρτογραφικά τοπογραφικά σχέδια με συντεταγμένες, να εξαιρεθεί από αυτά οτιδήποτε δεν αφορούσε καλλιεργήσιμη γη (αγροτικοί δρόμοι, ρεματιές κλπ ), και προκειμένου να μπορούν να παραχωρηθούν θα έπρεπε να έχει δοθεί η έγκριση για αυτά, από την υπηρεσία Νεότερων Μνημείων, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου και από τα Δασαρχεία. Όλα αυτά τα χρόνια ,δασικοί χάρτες με την περιοχή μας δεν υπήρχαν. Μόλις πρόσφατα και έπειτα από 7 τροποποιήσεις των δασικών χαρτών καταλήξαμε να έχουμε οριστικά αποδεκτούς δασικούς χάρτες.

Ειδικότερα στην περιοχή του Αινήσιου Δέλτα στον ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου, εκτάσεις περί τα 15.000 στρέμματα μέχρι πρόσφατα δίδονταν με παράταση της Π.Υ.Σ. και αυτό διότι δεν το επέτρεπαν οι διατάξεις του 4061/2012, προκειμένου να δοθούν με το νόμο αυτό. Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, άρθρο 45 του Ν.5035/2023 (ΦΕΚ 76/Α/28-3-2023) περί τα 10.000 στρέμματα από αυτά θα μπορούν να παραχωρηθούν με τα άρθρα του Ν.4061/2012 και έπειτα από έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα υπόλοιπα περί τα 5000 στρέμματα εντός της ζώνης Γ΄ του Αινήσιου Δέλτα θα εξακολουθούν να χορηγούνται με παρατάσεις της Π.Υ.Σ. έως ότου υπάρξει και για αυτά νομοθετική ρύθμιση. Επιπρόσθετα των ανωτέρω, οι ελλείψεις σε προσωπικό και κυρίως τα περιοριστικά μέτρα από τον covid 19, συνετέλεσαν σε αναγκαστικές καθυστερήσεις και αναβολές των παραχωρήσεων με το άρθρο 4 (της δημοπρασίας) του Ν.4061/2012.

Για τελευταία φορά φέτος, θα δοθεί και το υπόλοιπο μέρος των εκτάσεων της Π.Υ.Σ. με το τίμημα των 5 ευρώ ανά στρέμμα.

Με την ολοκλήρωση των ετήσιων αυτών παραχωρήσεων για χρήση μέχρι το τέλος του 2023, η αρμόδια υπηρεσία από τον Ιούλιο και μετά θα ολοκληρώσει και την παραχώρηση του υπόλοιπου των εκτάσεων της Π.Υ.Σ. με το άρθρο 4 του 4061/2012 με ισχύ όμως από 1/1/2024.

Αναφορικά με την καταγγελία, περί μη δημοσιοποίησης των παραχωρηθέντων εκτάσεων και ότι αυτές γίνονται εν κρυπτώ:

Όλες οι εκτάσεις παραχωρούνται με τις διατάξεις της 95/75 Π.Υ.Σ. και των άρθρων του ν. 4061/2012. Παραχωρούνται μόνο με Απόφαση Περιφερειάρχη, αρμοδιότητα που μεταβιβάστηκε από τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (δηλαδή για τον Έβρο στον Δημήτρη Πέτροβτς) με την οικ. 4697/9-10-2019 (ΦΕΚ 4064/ τ. Β΄/7-11-2019) Απόφασή του, και όλες αναρτώνται στη Διαύγεια, προκειμένου να είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Αναφορικά περί της χρήσης από την Περιφέρεια των δεκατριψήφιων αριθμών των χωραφιών της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί και τους δεκατριψήφιους αριθμούς των χωραφιών που υπάρχουν στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενός εκάστου παραγωγού, για τέσσερις λόγους: 1.οι αριθμοί αυτοί είναι αντιπροσωπευτικοί για κάθε χρονιά και για κάθε δηλωμένο αγροτεμάχιο του γεωδαιτικού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την ΕΕ, προκειμένου να χορηγηθούν στους παραγωγούς οι ενισχύσεις. Αποτελούν δηλαδή τους ετήσιους επίσημους αριθμούς προσδιορισμού των γεωτεμαχίων, τόσο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και από την ΕΕ. 2.Χρησιμοποιούνται από την τοπογραφική υπηρεσία για την συντομότερη δυνατή τοπογραφική επεξεργασία των εκτάσεων 3.Οι παραγωγοί δεν αναγκάζονται να πληρώνουν σε τοπογράφους και πύλες για τη δημιουργία του χαρτογραφικού υπόβαθρου των αιτούμενων από αυτούς τεμαχίων και 4. με τα δεδομένα του δεκατριψήφιου η τοπογραφική υπηρεσία επεξεργάζεται ταχύτατα τα αγροτεμάχια αυτά.

Αναφορικά με την καταγγελία περί χορήγησης αδιάθετων εκτάσεων της Π.Υ.Σ. μεγαλύτερων των 20 στρεμμάτων ανά παραγωγό:

Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του

1.άρθρο 21 του ν.4792 / 9-4-2021 ΦΕΚ 54 Α΄  του 2021

  1. άρθρο 68 τουν.4931 / 13- 5 -2022 ΦΕΚ 94 Α του 2022

3. άρθρο 44 του ν.5035/2023 (ΦΕΚ 76/Α/28-3-2023)του 2023

δόθηκε η δυνατότητα κατά το αντίστοιχο έτος σε οποιονδήποτε κατά επάγγελμα παραγωγό ή νέο αγρότη να αιτηθεί και να λάβει τις εγκαταλελειμμένες και αδιάθετες εκτάσεις της ΠΥΣ με 5 ευρώ ανά στρέμμα ανεξαρτήτως αριθμού στρεμμάτων.

Τις αδιάθετες αυτές εκτάσεις από το 1975, κατά τα έτη 2021 και 2022 η υπηρεσία μας δεν τις είχε τοπογραφικά προσδιορισμένες.

Παραγωγοί που προσέρχονταν στην υπηρεσία μας και ζητούσαν τις νομοθετικές ρυθμίσεις των ανωτέρω παρατάσεων, στη συνέχεια από μόνοι τους προσκόμιζαν τέτοιες εκτάσεις, οι οποίες αφού ελέγχονταν και επεξεργάζονταν, χορηγούνταν με παραχώρηση σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ειδικά για το έτος 2022, με την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης, η υπηρεσία ανακοίνωσε στο διαδίκτυο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου με την σειρά τους να ενημερώσουν τους παραγωγούς, ώστε οι τελευταίοι εάν γνώριζαν τέτοιες εγκαταλελειμμένες αδιάθετες εκτάσεις, να τις αιτηθούν, προκειμένου να τις κατέχουν νόμιμα με το χαμηλό τίμημα των 5 ευρώ ανά στρέμμα.

Το χρονικό περιθώριο που είχε η υπηρεσία, προκειμένου να δεχτεί και να επεξεργαστεί τέτοιου είδους αιτήματα ήταν μόνο 15 ημέρες. Πάρα ταύτα οι αιτούμενες αυτές εκτάσεις κατορθώθηκε και χορηγήθηκαν στους παραγωγούς με Απόφαση Περιφερειάρχη και με αναδρομική ισχύ από την τελευταία ημερομηνία της αίτησης που ήταν το τέλος του Μαΐου του 2022.

Η υπηρεσία προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα ,εργαζόταν επι των εκτάσεων αυτών μέχρι και τέλη Ιουλίου.

Αναφορικά με την καταγγελία περί καταπάτησης των κοινοχρήστων εκτάσεων εκ μέρους των παραγωγών και χρησιμοποίησης τους στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

Η τοπογραφική υπηρεσία της Περιφέρειας, ανέκαθεν είχε και έχει καταγεγραμμένες σε χάρτες, όλες τις εκτάσεις που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή τις κοινόχρηστες εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Δήμων, τους αναδασμούς, τους κλήρους, τα δάση κλπ.

Στους ίδιους αυτούς χάρτες στηρίχτηκε και το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι γνωστό σε όλο τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο ότι κάθε χρόνο ένας παραγωγός ή ένας κτηνοτρόφος προκειμένου να λάβει τις επιδοτήσεις που του αναλογούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβαίνει στην υποβολή της λεγόμενης αίτησης ενιαίας ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην αίτηση του αυτή ο γεωργοκτηνοτρόφος με δική του ευθύνη, δηλώνει τόσο το είδος της γεωργοκτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης όσο και τις εκτάσεις που νόμιμα κατέχει και που χρησιμοποιεί σε αυτήν. Καταθέτει, επίσης, όλα τα παραστατικά κατοχής της έκτασης, ιδιοκτησίας ή το ενοικιαστήριο αυτής στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το πέρας των δηλώσεων, διενεργεί διοικητικούς ελέγχους των παραστατικών κατοχής της γης και επιτόπιους ελέγχους των καλλιεργειών, ή έλεγχο αυτών με δορυφόρο. Τους ιδίους ελέγχους διενεργεί και σε όλους όσους συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα, σχέδια βελτίωσης, βιολογικά κλπ.

Η Περιφέρεια εκ του νόμου δεν έχει καμία σχέση και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιες εκτάσεις κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται και δηλώνονται από τους παραγωγούς προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ (διότι όπως προαναφέρθηκε δεν είναι η αρμόδια προς τούτο υπηρεσία )

Συνεπώς όποιος αναφέρει πως  είναι γνώστης τέτοιων καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου, θα πρέπει να τις γνωρίσει  και να τις υποδείξει στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υποβληθούν κυρώσεις.

Στην περίπτωση της καταπάτησης μιας κοινόχρηστης έκτασης με υπαρκτά τα στοιχεία της καταπάτησης μέσα σε αυτήν (καλλιέργεια κλπ.), οφείλει να το καταγγείλει και στην υπηρεσία μας.

Όλα τα ανωτέρω έχουν ήδη γνωστοποιηθεί εγγράφως στον ΤΟΕΒ Φερών – Πέπλου από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

Αφήστε το σχόλιό σας