Εκλογική Γενική Συνέλευση Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ»

Εκλογική Γενική Συνέλευση Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
«Η ΕΝΩΣΗ»

ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από την 9/8-5-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ», για σύγκληση Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στις 4 Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 9.00 π.μ. στο Παλαιό Κλειστό Γήπεδο Ορεστιάδας στην Ορεστιάδα, για να συμμετάσχετε στην Εκλογική Γενική Συνέλευση των μελών του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ» για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑ: Διενέργεια εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4673/2020 και το Καταστατικό του συνεταιρισμού, ως εξής:
1.1 Εκλογή επτά (7) τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού.
1.2 Εκλογή τριών (3) τακτικών μελών Εποπτικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Εκλογική Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί και θα συνέλθει χωρίς άλλη πρόσκληση στις 11 Ιουνίου 2023 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
Παρακαλούνται τα μέλη να φέρουν μαζί τους και το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους.

Όσα από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στα όργανα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ», πρέπει να καταθέσουν τη δήλωση υποψηφιότητάς τους εγγράφως, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών
Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ», έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
Τις υποψηφιότητες, εάν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως υποψήφιοι στις εκλογές, θα κρίνει η εφορευτική επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 8 (Υποχρεώσεις μελών) και το άρθρο 31 (Αρχαιρεσίες) του κατ

αστατικού του συνεταιρισμού.
Επίσης στη γενική συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον συνεταιρισμό. Θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένα, ως προς το ληξιπρόθεσμο των οφειλών τους, τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τη συνεταιριστική τους μερίδα και τα γεωργικά εφόδια των προηγούμενων καλλιεργητικών περιόδων.