ΑΣΕΠ-προσλήψεις: 14.875 οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό [δείτε τα αποτελέσματα]

ΑΣΕΠ-προσλήψεις: 14.875 οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό [δείτε τα αποτελέσματα]

Μόλις ένας στους πέντε υποψηφίους του γραπτού πανελλήνιου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατάφερε να «πιάσει» τη βάση και να διεκδικήσει μία θέση στο Δημόσιο.

Η Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού έδωσε χθες στη δημοσιότητα τους πίνακες με τους επιτυχόντες και απορριπτέους της γραπτής εξέτασης. Από τους συνολικά 77.073 υποψηφίους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, μόλις το 19,3%, δηλαδή 14.875 διαγωνιζόμενοι, συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα > Γραπτά-Βαθμολογίες. Υπενθυμίζεται ότι άσκηση ενστάσεως κατά της βαθμολογίας, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών, δεν επιτρέπεται.

ΑΣΕΠ: Η βάση

Οι υποψήφιοι που κατάφεραν να πιάσουν τη βάση (55 μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία) εμφανίζονται ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα στους Πίνακες Βαθμολογίας, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία. Σε αυτό το σημείο το ΑΣΕΠ έχει ολοκληρώσει το Α’ στάδιο του διαγωνισμού. Οι επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού θα μπουν στους πίνακες, βάσει της βαθμολογίας τους, σε φθίνουσα σειρά, ανά κλάδο και ειδικότητα. Επιτυχόντες θεωρούνται μόνο όσοι έχουν πιάσει τη βάση και στα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν. Η βάση έχει οριστεί στις 55 μονάδες για κάθε μάθημα. Η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος και στα δύο μαθήματα.

ΑΣΕΠ: Δεύτερη φάση

Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου δύναται να συμμετάσχουν, στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων που θα εκδίδουν οι διάφοροι φορείς του Δημοσίου. Λόγω του προεκλογικού «παγώματος» των προσλήψεων που θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο, η πρώτη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων που θα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους επιτυχόντες του διαγωνισμού αναμένεται να βγει στα μέσα του καλοκαιριού. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου θα μπορούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις αυτές και να έχουν μία πιθανότητα για διορισμό, μόνο εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα που θα ζητούνται στις προκηρύξεις που θα δημοσιεύουν οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία).

Απορρόφηση

Η απορρόφηση των επιτυχόντων θα γίνει μετά από ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στους φορείς που θα υποβάλουν προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου – Κεντρική Διοίκηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία υπουργείου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Ανά φορέα, οι προσλήψεις θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας με βάση τη βαθμολογία των εξετάσεων, στην οποία θα προσμετρώνται επιπλέον τυπικά προσόντα και η εντοπιότητα.

Σημειώνεται πως μέσω του διαγωνισμού θα καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του Δημοσίου για τις εναπομείνασες θέσεις του προγραμματισμού προσλήψεων του 2022, καθώς και μέρος του προγραμματισμού προσλήψεων του 2023, πάντα των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, και αφορούν τον αρχικά αναγγελθέντα αριθμό των 5.124 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 3.502 αφορούσαν θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 1.565 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και οι 57 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), ενώ από τη δεξαμενή επιτυχόντων θα καλυφθούν και θέσεις που θα συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό προσλήψεων του 2024, άρα ο προαναφερόμενος αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

http://files.asep.gr/s/0quqVNUr1T7qm2r/download

ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ

http://files.asep.gr/s/4xFc71JohhrPTWO/download