Ορεστιάδα: Ξεκίνησε η διαδικασία για τον αναδασμό στα Αμπελάκια, απ΄την Περιφέρεια ΑΜΘ

Ορεστιάδα: Ξεκίνησε η διαδικασία για τον αναδασμό στα Αμπελάκια, απ΄την Περιφέρεια ΑΜΘ

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση και η διαδικασία για τον αναδασμό στα Αμμπελάκια Ορεστιάδας, από την Πριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου, που θα αναλάβει την υλοποίηση της μελέτης αναδασμού στο χωριό Αμπελάκια του δήμυ Ορεστιάδας, με συνολική αμοιβή  1.110.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Όπως αναφέρει η απόφαση:

“Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της
μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ Π.Ε.
ΕΒΡΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.110.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), CPV
71222200-2 [Υπηρεσίες χαρτογράφησης αγροτικών περιοχών]

Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στη διαδικτυακή Πύλη ΕΣΗΔΗΣ: 03/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 10/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 “.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ  

Μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και επιλεγεί ο ανάδοχος, θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ και θα υπογραφεί η σύμβαση. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων προβλεπόμενων διαδικασιών, η εταιρεία που θα επιλεγεί, θα ξεκινήσει αμέσως δουλειά, υλοποιώντας σύμφωνα με τα στάδια που προβλέπονται τον αναδασμό στα Αμπελάκια Ορεστιάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, παρόμοιος διαγωνισμός θα ανακινωθεί σε λίγο χρονικό διάστημα και για το Ισαάκιο του δημου Διδυμοτείχου. 

Να επισημάνουμε ότι ο Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Πολιτικής και Κτηνιατρικής Βασίλης Δελησταμάτης, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο να ξεπεραστούν ορισμένα γραφειοκρατικά προβλήματα και η έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού, ώστε να έρθουν οι  συγκεριμένες θετικές εξελίξεις όσον αφορά τους δυο αυτούς αναδασμούς, στα Αμπελάκια και το Ισαάκιο, ενώ και η περίπτωση τυ χωριού Ασπρονέρι Διδυμοτείχου επίσης προχωράει.