Δικαίωση Ζαμπούκη απ’ την Αποκεντρωμένη: Απέρριψε την προσφυγή Μαστορόπουλου, ισχύει η απόφαση καρατόμησης του

Δικαίωση Ζαμπούκη απ’ την Αποκεντρωμένη: Απέρριψε την προσφυγή Μαστορόπουλου, ισχύει η απόφαση καρατόμησης του

Δικαίωσε πανηγυρικά τον δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, αφού με απόφαση του Γραματέα της Ιωάννη Σάββα, απέρριψε την προσφυγή του Διονύση Μαστορόπουλου κατά της καρατόμησης του από την θέση του Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Αυτό σημαίνει ότι παραμένει η απόφαση που έλαβε ο δήμαρχος κ.Ζαμπούκης στις 30 Μαρτίου 2023, όταν και τον καθαίρεσε από την θέση του τον κ.Μαστορόπουλο, αποδίδοντας του μάλιστα πολύ σοβαρές κατηγορίες για το θέμα της διάλυσης της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με υπαιτιότητα του Δήμου. Φυσικά παραμένει και η στέρηση μισθού για 3 μήνες που επίσης του επέβαλλε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ-Αλεξανδρούπολη: Καρατόμησε τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύση Μαστορόπουλο με βαριές κατηγορίες, ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης

Συγκεκριμένα, με την απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας-Θράκης, αφού εξέτασε την προσφυγή του κ. Μαστορόπουλου Διονυσίου του Κων/νου, υπαλλήλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις 12.04.2023, κατά της αριθμ. 626/30.03.2023 απόφασης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης με θέμα: «Παύση αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης», ΤΗΝ ΑΠΕΡΡΙΨΕ και για τους τρεις λόγους που επικαλούνταν ο κ.Μαστορόπουλος, κρίνοντας τους ως αβάσιμους. Συγκεκριμένα ζητούσε να μην ισχύσει η απόφαση του δημάρχου Αλεξανδρούπολης για:

1.Υπέρβαση άκρων ορίων διακριτικής ευχέρειας – κατάχρηση εξουσίας κατά την
επιβολή πειθαρχικής ποινής εις βάρος του,
2. Η προσβαλλόμενη εκδόθηκε χωρίς κλήση του σε ακρόαση και
3. Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την
φερόμενη συμπεριφορά του.

Όμως ο κ.Σάββας αφού εξέτασε διεξοδικά την προσφυγή έκρινε ότι:

Ως προς τον α’ λόγο, περί υπέρβασης άκρων ορίων διακριτικής ευχέρειας -κατάχρηση εξουσίας κατά την επιβολή πειθαρχικής ποινής εις βάρος του, η κρινόμενη προσφυγή ως προς τον λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη.

Ως προς τον β’ λόγο, περί έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης χωρίς κλήση του υπαλλήλου σε ακρόαση, συνεπώς και ο λόγος αυτός της προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

Ως προς τον γ’ λόγο, σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης με τη φερόμενη συμπεριφορά του, συνεπώς και ο λόγος αυτός της προσφυγής πρέπει να απορριφθεί ωςαβάσιμος.


Για τους λόγους αυτούς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απορρίπτουμε την από 12-04-2023 προσφυγή του υπαλλήλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Διονυσίου Μαστορόπουλου κατά της αριθμ. 626/30.03.2023 απόφασης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης για τους λόγους που μνημονεύονται στο σκεπτικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/06 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ