ΑΣΕΠ: Τέσσερις προλήψεις στον Δήμο Σουφλίου – Δείτε λεπτομέρειες

ΑΣΕΠ: Τέσσερις προλήψεις στον Δήμο Σουφλίου – Δείτε λεπτομέρειες

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σουφλίου, που εδρεύει στο Σουφλί της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Αναλυτικά: