Τοποθετούνται 3.700 νέα ψηφιακά υδρόμετρα στον Δήμο Σουφλίου, έργο ύψους 1,67 εκατ. ευρώ

Τοποθετούνται 3.700 νέα ψηφιακά υδρόμετρα στον Δήμο Σουφλίου, έργο ύψους 1,67 εκατ. ευρώ

Τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και την σύγχρονη λειτουργία του δήμου Σουφλίου, συνεχίζονται από την δημοτική αρχή του Παναγιώτη Καλακίκου.

Συγκεκριμένα, στην υπογραφή της σύμβασης για την αντικατάσταση 3.700 παλιών υδρομετρητών και την εγκατάσταση νέων ψηφιακών υδρομετρητών και συστημάτων τηλεμετρίας στους οικισμούς του Σουφλίου, της Δαδιάς, της Κορνοφωλιάς, της Λυκόφης και των Λαγυνών της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου, προχώρησαν ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος και ο ανάδοχος του έργου «ΑΧΑΪΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.668.093,88€ με ΦΠΑ, ξεκινά άμεσα το επόμενο διάστημα με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, την αναβάθμιση των υποδομών και τον έλεγχο των διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών.

Το σύστημα ανάγνωσης και διαχείρισης υδρομετρητών οδηγεί

  • στη εξάλειψη των οικιακών αφανών διαρροών
  • στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου
  • στην πρόβλεψη ενδεχόμενων αστοχιών του συστήματος ύδρευσης
  • στη μείωση σε μεγάλο ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού το οποίο οφείλεται σε απώλειες.

Με την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος τηλεμετρίας παρέχεται η δυνατότητα να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού δικτύου και η αποδοτικότερη αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού.

Η Δημοτική Αρχή με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου  στοχεύει στην βελτιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και των δικτύων ύδρευσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα σχόλια απενεργοποιήθηκαν