Αλεξανδρούπολη: Οι ολοκληρωμένες δράσεις για την κοινή αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας

Αλεξανδρούπολη: Οι ολοκληρωμένες δράσεις για την κοινή αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας

Ολοκληρώθηκε η τελική συνέντευξη τύπου του έργου “Ολοκληρωμένες δράσεις για τον κοινό συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή” με ακρωνύμιο FLOODGUARD.

Αυτή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ. στην Αλεξανδρούπολη και την διοργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το σύνολο των εταίρων του έργου και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος  INTERREG V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υπογράμμισε ότι, πέρα από το ότι επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι του έργου, προκύπτει ένα ουσιαστικό μακροπρόθεσμο όφελος  το οποίο είναι η μείωση του κόστους σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο καλύπτει όλη την περιοχή εφαρμογής του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020 και απευθύνεται σε πληθυσμό που αντιστοιχεί περίπου σε 1.750.000, που είναι οι τελικοί ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ