Σουφλί: Σεμινάριο κατάρτισης Οικοτεχνών, νέων αγροτών για θέματα καινοτομίας, απ’ την “Δημοσυνεταιριστικη Έβρος Α.Ε.”

Σουφλί: Σεμινάριο κατάρτισης Οικοτεχνών, νέων αγροτών για θέματα καινοτομίας, απ’ την “Δημοσυνεταιριστικη Έβρος Α.Ε.”

Η “Δημοσυνεταιριστικη Έβρος Α.Ε.” διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο κατάρτισης Οικοτεχνών – τόσο υφισταμένων όσο & εν δυνάμει, καθώς και νέων αγροτών σε θέματα Καινοτομίας.

Το σεμινέριο είναι  στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου ¨Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης¨ με ακρωνύμιο QUALFARM που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” και θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ¨Κουκούλι¨ στην πόλη του Σουφλίου, κατά τις ημερομηνίες 16, 17& 18 Νοεμβρίου και ώρες 09:00 έως 15:00.

Το μοναδικό επιχειρηματικό πεδίο & η αδιαμφισβήτητη εμπειρία ενός μεγάλου αριθμού Οικοτεχνών και Αγροτών του Έβρου σε ζητήματα που άπτονται της εν λόγω θεματικής, καθιστά σχεδόν αναγκαία την παρουσία όλων στις διαδραστικής φύσης αυτές ημερίδες, τόσο στα πλαίσια της μικρής Φάρμας όσο και σε αυτά μιας ανάλογης ή και μεγαλύτερης Οικοτεχνίας, στην τόσο ιδιαίτερη Περιφέρεια της επικράτειας που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά.