Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του FSRU Αλεξανδρούπολης, από πέντε ΜΚΟ

Μετά την απόρριψη της ιεραρχικής προσφυγής των WWF Ελλάς και Greenpeace Hellas από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ήρθε νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της τροποποίησης και ανανέωσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τον FSRU Αλεξανδρούπολης.

H προσφυγή στρέφεται κατά της τροποποίησης και ανανέωσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, καθώς και κατά της παράτασης της άδειας εγκατάστασης του έργου. ιΣτις δύο Οργανώσεις προστέθηκαν η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, η Ορνιθολογική Εταιρεία και η MEDASET και οι πέντε προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.).

Οι πέντε Μ. Κ. Ο. αντιτίθενται στην εγκατάσταση του FSRU1 Αλεξανδρούπολης στη θαλάσσια περιοχή Natura Θράκης, επικαλούμενες τους τρεις βασικούς λόγους που προέβαλαν και στην προσφυγή τους στο ΥΠΕΝ. Υποστηρίζουν ότι τέτοιες επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε περιοχές NATURA απαγορεύονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, επισημαίνουν ότι, παρότι απαιτούνταν, δεν προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση για την ανανέωση της άδειας και υπογραμμίζουν πως η εκμετάλλευση ορυκτού καυσίμου αποδεδειγμένα επιδεινώνει την κλιματική κρίση, ενώ οι νέες συνθήκες υπό τις οποίες ανανεώθηκε η αδειοδότηση της Μονάδας, δεν είναι ίδιες με εκείνες του 2013, που είχε αρχικά εγκριθεί η χωροθέτησή της.