Αλεξανδρούπολη: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο Δικέλλων – Μεσημβρίας λόγω ζημιών απ’ την κακοκαιρία

Αλεξανδρούπολη: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο Δικέλλων – Μεσημβρίας λόγω ζημιών απ’ την κακοκαιρία

Με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Αλεξανδρούπολης επιβάλλεται από σήμερα Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στον παραλιακό δρόμο Δικέλλων – Μεσημβρίας.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω φθορών του οδοστρώματος από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχόπτωώσεις), στην παραλιακή οδό Δικέλλων – Μεσημβρίας.

-Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την διαδημοτική οδό Δικέλλων –Μεσημβρίας.

α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας, σήμερα 12-02-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, και θα διαρκέσουν μέχρι να εκλείψουν οι έκτακτοι λόγοι ισχύος της .
β. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης, το οποίο εξουσιοδοτείται με την παρούσα για την κατά την κρίση του λήψη όποιων πρόσθετων έκτακτων μέτρων απαιτηθούν.