Οι Εβρίτες έμμισθοι συνεργάτες Τοψίδη: Επίσημη ανακοίνωση πρόσληψης των Τσολάκη, Χαβιάρα, Σκερλετόπουλου, Μαυρίδη

Οι Εβρίτες έμμισθοι συνεργάτες Τοψίδη: Επίσημη ανακοίνωση πρόσληψης των Τσολάκη, Χαβιάρα, Σκερλετόπουλου, Μαυρίδη

Δημοσιεύθηκαν σήμερα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι αποφάσεις πρόσληψης των έμμισθεων συενών συνεργατών του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη, οι οποίοι είναι από τον Έβρο.

Πρόκειται για προσωπικό ειδικών θέσεων των οποίων η πρόσληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι:

  • Τσολάκης Αθανάσιος  ως δημοσιογράφος στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Με την 5-2-2024 απόφαση επιλογής, προσλαμβάνεται ο Τσολάκης Αθανάσιος σε κενή θέση δημοσιογράφου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με την θητεία του Περιφερειάρχη. Ο κ.Τσολάκης είναι παράλληλα και υπεύθυνος Τύπου στο Επιμελητήριο Έβρου όπου τον προσέλαβε ο κ.Τοψίδης και παραμένει τουλάχιστον όπως φαίνεται στα έγγραφα από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ για τις αμοιβές συμμετοχής σε Επιτροπές.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΣΟΛΑΚΗ

  • Πρόσληψη του Κων/νου Χαβιάρα, ως ειδικού συνεργάτη της θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Πολιτισμού και Εθελοντισμού ΠΑΜΘ. Δηλαδή της Φανής Μπαχαρίδου. Βέβαια αυτό είναι το τυπκό της υπόθεσης, γιατί ο κ.Χαβιάρας θα είναι συνεργάτης του κ.Τοψίδη. Να θυμίσουμε οτι ήταν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Έβρου με τον σημερινό Περιφερειάρχη, αλλά κατατάχθηκε 20ος ενώ εκλέχθηκαν οι πρώτοι έξι. Πήρε όμως θέση ειδικού στνεργάτη, ενώ του δόθηκε η δυνατότητα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να ασγράζεται και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Πρόσληψη Χαβιάρα

  • Πρόσληψη του Σκερλετόπουλου Λεωνίδα, ως ειδικού συνεργάτη του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΜΘ. Με την 31-1-2024 απόφαση επιλογής, προσλαμβάνεται ο Σκερλετόπουλος Λεωνίδας του Αθανασίου, ως ειδικός συνεργάτης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΜΘ, απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση στους επαγγελματικούς τομείς αρμοδιότητας του Αντιπεριφερειάρχη , σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με την θητεία του Αντιπεριφερειάρχη.                                      Ισχύει και για τον κ.Σκερλετόπολο ότι για τον κ.Χαβιάρα, δηλαδή θα είναι συνεργάτης τοθ Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη άσχετα αν “χρεώνεται” στον Αντιπεριφερειάρχη Αλέξανδρο Ιωσηφίδη. Παράλληλα παραμένει και στο Επμελητήρθο Έβρου όπου χρόνια τον έχει ο κ.Τοψίδης, όπως φαίνεται και γι αυτόν από τα έγγραφα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ για αποζημίωση συμμετοχής σε Επιτροπές. Επίσης του δίθηκε άδεια να ασκεί παράλληλα και ελεύθερο επάγγελμα.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΚΕΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

  • Πρόσληψη του Μαυρίδη Βασιλείου ως ειδικού συμβούλου του Περιφερειάρχη ΑΜΘ. Προσλαμβάνεται ο Μαυρίδης Βασίλειος του Ιορδάνη, ως ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη ΑΜΘ σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, με σχετική ειδίκευση ως πρώην αιρετός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο πρώην δήμαρχος Ορεστιάδας, πρώην Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ και κουμπάρος του κ.Τοψίδη, ασκεί καθήκοντα Διευθυντη του γραφείου του.

Πρόσληψη Βασίλη Μαυρίδη