Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γ.Κεφαλογιάννης για τα ηλικιακά όρια αποστρατείας των ΕΠΟΠ

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γ.Κεφαλογιάννης για τα ηλικιακά όρια αποστρατείας των ΕΠΟΠ

-Επεξεργαζόμαστε νόμο ώστε να αποφευχθούν ζητήματα αυτεπάγγελτης αποστρατείας ΕΠΟΠ λόγω ορίων ηλικίας, χωρίς τη διασφάλιση της δυνατότητας συμπλήρωσης πλήρους συντάξιμης στρατιωτικής υπηρεσίας

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, απάντησε σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνου Μπούμπα για τα ηλικιακά όρια αποστρατείας των ΕΠΟΠ.

«Το Υπουργείο, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του θέματος και συναισθανόμενο την αγωνία πολλών Στελεχών και των οικογενειών τους, έχει ήδη προβεί σε επιτελική επεξεργασία σχεδίου νόμου ώστε να αποφευχθούν στο άμεσο μέλλον ζητήματα αυτεπάγγελτης αποστρατείας ΕΠΟΠ λόγω ορίων ηλικίας, χωρίς τη διασφάλιση της δυνατότητας συμπλήρωσης πλήρους συντάξιμης στρατιωτικής υπηρεσίας», ανέφερε αρχικά ο ΥΦΕΘΑ.

Συγκεκριμένα, κατά τη Δευτερολογία του επισήμανε:

«Η εν λόγω κατοχύρωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης υπαγορεύεται από τις συνταγματικές επιταγές που επιβάλλουν σεβασμό και προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά παράλληλα αποτελεί απόρροια των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Η αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο θέμα της δυνατότητας συμπλήρωσης 35 ετών συντάξιμης στρατιωτικής υπηρεσίας, υπαγορεύει την έκδοση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την κατηγορία των ΕΠΟΠ, την οποία έχουμε ήδη δρομολογήσει λαμβανομένου υπόψη όλες τις παραμέτρους, εναρμονίζοντας το αξιόμαχο των ΕΔ και τη μέριμνα για το προσωπικό μας.

Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι το ζήτημα των ορίων ηλικίας των ΕΠΟΠ ως μεταβλητή αποστρατείας τους αποτελεί διαχρονικό μεν ζήτημα συνταγματικών επιταγών, αλλά ταυτόχρονα από τη φύση του αναπόφευκτα δυναμικό, το οποίο προσδιορίζεται από τις εκάστοτε διακλαδικές συνθήκες, ενώ παράλληλα συναρτάται από ένα πλέγμα διατάξεων που ρυθμίζουν την ιεραρχία και την εξέλιξή τους, αλλά και την υπηρεσιακή τους αξιοποίηση», πρόσθεσε.

«Γι’ αυτό το λόγο, η διασφάλιση θεμελίωσης λήψης πλήρους σύνταξης για τους ΕΠΟΠ αποτελεί τη μείζονα πρόταση ενός πολυδιάστατου νομοθετικού συλλογισμού και επεξεργασίας που δεν στηρίζεται σε τυχαία ή συμπωματικά κριτήρια, αλλά εδράζεται στις ρεαλιστικές απαιτήσεις του αξιόμαχου και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Πρόκειται, επομένως, για ένα ουσιώδες ζήτημα το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες ώστε η λύση που προκρίνεται να αποτελεί την ορθότερη από το σύνολο των εισηγήσεων που κάθε φορά παρίστανται ως πρόσφορες. Και αυτό δρομολογήσαμε», κατέληξε ο ΥΦΕΘΑ.

Πηγή: onalert.gr