Έβρος: Εντοπίστηκαν 36 “πειραγμένοι” ταχογράφοι σε ελέγχους της Τροχαίας σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη

-Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους σε 36 φορτηγά αυτοκίνητα εντοπίσθηκαν μηχανισμοί επέμβασης στην ορθή καταγραφή των στοιχείων του ταχογράφου

 

Αστυνομικοί των Τμημάτων Τροχαίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας και Καβάλας πραγματοποίησαν συστηματικούς και στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους καθ΄ όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους 2024 σε οχήματα, σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς.

Στο πλαίσιο αυτό, σε 36 φορτηγά αυτοκίνητα που ελέγχθηκαν από τα Τμήματα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας εντοπίσθηκαν μηχανισμοί επέμβασης στην ορθή καταγραφή των στοιχείων του ταχογράφου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των εμπεριστατωμένων ελέγχων διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω φορτηγά διέθεταν μηχανισμούς επέμβασης στην ορθή καταγραφή των δεδομένων του ταχογράφου αναφορικά με τη δραστηριότητά του, ενώ κατόπιν επιστάμενης μελέτης των φύλλων καταγραφής του ταχογράφου διαπιστώθηκε η μη αποτύπωση σε αυτά των πραγματικών ωρών εργασίας και ανάπαυσης του οδηγού, της ταχύτητας του οχήματος και των διανυθέντων χιλιομέτρων.

Κατά συνέπεια, με τις εν λόγω παρεμβάσεις επηρεαζόταν αρνητικά όχι μόνο η ασφαλής οδήγηση των παραπάνω φορτηγών, αλλά και η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων στο οδικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων βεβαιώθηκαν επίσης σε περιοχές του Έβρου και της Καβάλας από αστυνομικούς των Τμημάτων Τροχαίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας και Καβάλας συνολικά (3.529) παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους.

Ενδεικτικά, από τις παραπάνω παραβάσεις, (87) αφορούσαν τη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου,(87) τη μη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου,(20) τη κατοχή περισσότερων της μίας δικής τους ψηφιακής κάρτας ταχογράφου, (741) την υπέρβαση ωραρίου εργασίας/ελλιπές διάλλειμα/ανεπαρκής ημερήσια ανάπαυση και (2.594) λοιπές παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους.

Στους οδηγούς και ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ ακινητοποιήθηκαν συνολικά (104)οχήματα μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι στα φορτηγά θα συνεχιστούν με σκοπό τη διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς οδήγησης.