Αλεξανδρούπολη: Το 10ο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.), διοργανώνουν το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, από 17 έως 19 Μαΐου 2024, με θέμα:  «Μαθηματική εκπαίδευση και πολιτειότητα».

Η ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. είναι επιστημονική ένωση, η οποία εκπροσωπεί τις Ελληνίδες και τους Έλληνες επιστήμονες που ασχολούνται με την μελέτη των διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών. Βασικός σκοπός της Ένωσης είναι η συμβολή στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σχετικής με αυτά τα φαινόμενα και η διάχυση και αξιοποίηση των σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων για την εξέλιξη της μαθηματικής παιδείας στην χώρα μας.

Στο συνέδριο, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 200 σύνεδροι, ερευνητές και εκπαιδευτικοί,είναι προσκεκλημένοι ως κεντρικοί ομιλητές, επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Διδακτικής των Μαθηματικών στην χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό.

Οι εργασίες του συνεδρίου, οι οποίες ξεκινούν την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρα 16.30, θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.

Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝΕΔΙΜ