Ευρωπαϊκή τιμητική βράβευση για το 2ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας “Γεώργιος Βιζυηνός”

Ευρωπαϊκή τιμητική βράβευση για το 2ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας “Γεώργιος Βιζυηνός”

Το 2o Γυμνάσιο Ορεστιάδας, βραβεύτηκε με το βραβείο eTwinning School Label, την Ευρωπαϊκή Διάκριση για σχολεία που παράγουν εκπαιδευτικό έργο σύμφωνα με τις αρχές των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το σχολείο  συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 928 σχολεία από όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων  μόλις 57 από την Ελλάδα, που τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning 2024-2025.
Η βράβευση αυτή οφείλεται στη συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα eTwinning , στην ενίσχυση της μάθησης και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς, στις πολλές και ποικίλες δράσεις που υλοποιούνται στη σχολική μονάδα,  αλλά και στη διαρκή προσπάθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου για συνεχή επιμόρφωση.

Τα σχολεία που τιμήθηκαν με τον τίτλο «Σχολείο eTwinning» είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως οι:
• Ψηφιακή πρακτική
• Πρακτική ηλεκτρονικής ασφάλειας (eSafety)
• Καινοτόμες και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις
• Προώθηση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού
• Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με το προσωπικό και τους μαθητές.

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας – Γεώργιος Βιζυηνός