Διδυμότειχο: Προχωράει η μετακόμιση του Δημαρχείου στη Δημοτική Αγορά – Στην Πινακοθήκη Ναλπάντη το γραφείο Ρ.Χατζηγιάννογλου

Διδυμότειχο: Προχωράει η μετακόμιση του Δημαρχείου στη Δημοτική Αγορά – Στην Πινακοθήκη Ναλπάντη το γραφείο Ρ.Χατζηγιάννογλου

Ξεκίνησε και προχωράει η μετακόμιση των υπηρεσιών του Δημαρχείου Διδυμοτείχου στην Δημοτική Αγορά, προκειμένου να παραχωρηθεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την στέγαση της Σχολής Ψυχολογίας.

Οι υπηρεσίες μεταφέρονται τμηματικά στο νέο χώρο και παρατείνεται για λίγες ημέρες ακόμη η διαδικασία αυτή. Η προσπάθεια που γίνεται καθημερινά είναι να αποκαθίσταται η πλήρης λειτουργία όλο και περισσότερων γραφείων και υπηρεσιών του δήμου στους νέους χώρους της Δημοτικής Αγοράς και έως την απόλυτη εγκατάσταση όλου του προσωπικού και όλων των τμημάτων και συστημάτων που απαιτούνται για την κανονική επαναλειτουργία τους, θα παραμένει περιορισμένο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι η εναλλακτική εξυπηρέτηση των δημοτών σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Διδυμοτείχου, πέραν των επειγουσών υποθέσεων που διεκπεραιώνονται κανονικά, γίνεται είτε μέσω των ΚΕΠ του δήμου είτε μέσω της ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr

Στην Πινακοθήκη Ναλμπάντη το γραφείο του

δημάρχου Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου

Το γραφείο του δημάρχου Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου πάντως δεν θα στεγάζεται μαζί με τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους στη Δημοτική Αγορά. Όπως είπε ο ίδιος, θα εγκατασταθεί στην Πινακοθήκη Ναλμπάντη πάνω στο κάστρο της πόλης και εκεί θα παραμείνει όσα χρόνια στο Δημαρχείο στεγάζεται το Τμήμα Ψυχολογίας του ΔΠΘ, μέχρι και όταν ιαι αν κατασκευαστούν εγκαταστάσεις Πανεπιστημιούπολης στον χώρο που έχει βρεθεί χρόνια, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει πολεοδόμηση του για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.