Σουφλί: Υπογράφηκε έργο 1,95 εκατ. ευρώ, προμήθεια, εγκατάσταση συστημάτων τηλεχειρισμού, ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης

Σουφλί: Υπογράφηκε έργο 1,95 εκατ. ευρώ, προμήθεια, εγκατάσταση συστημάτων τηλεχειρισμού, ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης

Υπεγράφη, η σύμβαση υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Σουφλίου του Δήμου Σουφλίου».

Οι υπογραφές “έπεσαν” μεταξύ του Δημάρχου Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Φορέας χρηματοδότησης του έργου με προϋπολογισμό 1.951.215,64 € με ΦΠΑ, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος τόνισε μεταξύ άλλων: «Το νέο μεγάλο έργο της τηλεμετρίας αποδεικνύει την ετοιμότητα για άλλη μια φορά του δήμου μας, να εξασφαλίσει τόσο μια νέα χρηματοδότηση, όσο και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του Δήμου μας προς τους πολίτες. Πρόκειται, για ένα σημαντικό έργο, που διασφαλίζει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης του τόπου μας».

Στόχος του Δήμου Σουφλίου είναι να αντιμετωπίσει τα υδρευτικά προβλήματα στη ΔΕ Σουφλίου που αφορούν:

 • Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγµή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης, ακόμα και τις περιόδους αυξημένης ζήτησης – λειψυδρίας.
 • Την παροχή νερού, που να ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόµο προδιαγραφές ποιότητας.
 • Την εξασφάλιση ροής νερού ανεξαρτήτως καιρικών φαινομένων µέσα από το δίκτυο διανοµής του συνολικού δικτύου.
 • Την αναβάθμιση της ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης προς τους καταναλωτές, εξασφαλίζοντας την επάρκεια ποσότητας, την επαρκή πίεση καθώς και την βέλτιστη ποιότητα νερού.
 • Την διασφάλιση της απαιτούμενης παροχής, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και μεγιστοποιώντας τη σωστή διαχείριση.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι με την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου  ο Δήμος Σουφλίου θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας που θα του επιτρέψει να:

 • έχει συνεχή εποπτεία και εικόνα του υδατικού ισοζυγίου, να επεμβαίνει άμεσα και να λαμβάνει στατιστικά στοιχεία και υδρολογικά δεδομένα.
 • προβλέπει ενδεχόμενες αστοχίες (πχ θραύσεις αγωγών) του συστήματος ύδρευσης.
 • προλαμβάνει έκτακτα περιστατικά και να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του καταναλωτή.
 • διαχειρίζεται με ορθολογικό τρόπο τους υδατικούς πόρους, μειώνοντας το κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενο νερό και περιορίζοντας τις διαρροές.

Η υλοποίηση της πράξης περιλαμβάνει αναλυτικά την:

 • Προμήθεια & Εγκατάσταση είκοσι πέντε (25) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις της Δ.Ε. Σουφλίου.
 • Προμήθεια φορητού εξοπλισμού ανίχνευσης διαρροών.
 • Προμήθεια Επέκτασης Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στα γραφεία του Δήμου Σουφλίου, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των καινούργιων στοιχείων από τις προτεινόμενες τοπικές εγκαταστάσεις, με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για την διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, καθώς και την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

Σταδιακά εκσυγχρονίζονται όλες οι υποδομές στο σύνολο των οικισμών με παράλληλη  αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών  προς τους πολίτες.

Ο Δήμος Σουφλίου έχει επιλέξει τον δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας.