Ζημιές 5,9 εκατ. ευρώ το 2023 για την Gastrade που φτιάχνει το FSRU Αλεξανδρούπολης

Με ζημιές έκλεισε το 2023 η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση του πρώτου πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, η εταιρεία δεν είχε έσοδα αλλά μόνο έξοδα. Το 2023 εντάθηκαν οι επενδύσεις για τη δημιουργία του τερματικού σταθμού ενώ η εμπορική λειτουργία αναμενόταν να ξεκινήσει το τρέχον έτος και συγκεκριμένα το α΄εξάμηνο του 2024. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό αφού οι έλεγχοι και οι δοκιμές που έγιναν αποκάλυψαν ότι υπάρχουν εκκρεμότητες.

Η εταιρεία χρηματοδότησε το μεγαλύτερο μέρος του έργου μέσω δανεισμού και μέσω των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενώ οι μέτοχοι κατέβαλλαν ένα μικρό μέρος μετρητών.

Η εταιρεία έκλεισε το 2023 με ενεργητικό 434,348 εκατ. ευρώ έναντι 189,55 εκατ. ευρώ το 2022 με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά τις επενδύσεις για την ολοκλήρωση του πλωτού τερματικού σταθμού. Ο τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 181 εκατ. ευρώ ενώ οι επιχορηγήσεις σε 157 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά τους οι μέτοχοι στη διάρκεια του 2023 κατέβαλλαν ποσό 17,8 εκατ. ευρώ ενώ συνολικά έχουν καταβάλει 24,055 εκατ. ευρώ ποσό μικρό σε σχέση με το μέγεθος της επένδυσης που έχει προϋπολογιστεί στα 470,564 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 226,684 είναι δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα δάνεια).

Πρόσφατα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε πρόσθετη χρηματοδότηση 48,263εκατ.ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι εργασίες ολοκλήρωσης που απαιτούνται για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το έργο.
Οπως αναφέρεται το συνολικό έργο «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης – Πλωτός Σταθμός Παραλαβής, Προσωρινής Αποθήκευσης και Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου» εν πλήρη λειτουργία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά μέρη:
1. Την Υπεράκτια Πλωτή Μονάδα Προσωρινής Αποθήκευσης και Αεριοποίησης ΥΦΑ, με χωρητικότητα τεσσάρων (4) δεξαμενών ΥΦΑ σύνολο 153.500 m³, ονομαστική ωριαία δυναμικότητα αεριοποίησης φυσικού αερίου
σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας 625.000 Nm³/h και μέγιστη ωριαία δυναμικότητα αεριοποίησης φυσικού αερίου 944.000 Nm³/h, μέγιστο ρυθμό μετάγγισης ΥΦΑ με βραχίονες τροφοδοσίας 10.000 m³/h, μέγιστο ρυθμόμετάγγισης ΥΦΑ με κρυογενικούς εύκαμπτους σωλήνες 6.750 m³/h και ελάχιστο ρυθμό μετάγγισης ΥΦΑ 5.000 m³/h.

2. Τις μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν: Το αγκυροβόλιο της πλωτής μονάδας σε σταθερό σημείο σε θαλάσσια περιοχή βάθους περίπου 40 μ. και σε απόσταση 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά της Αλεξανδρούπολης και 10 χλμ. από την απέναντι πιο κοντινή ακτή της Μάκρης, Την υποθαλάσσια Πολλαπλή Εξαγωγή Τέρματος Αγωγού που επί του πυθμένα της θάλασσας και από την οποία ξεκινά ο υποθαλάσσιος αγωγός, δύο εύκαμπτους αγωγούς διαμέτρου 12” έκαστος, μέσω των οποίων το φυσικό αέριο μεταφέρεται από την Πλωτή Μονάδα στην Πολλαπλή Εξαγωγή Τέρματος Αγωγού και μία ομφάλια σύνδεση καλωδίου της Πλωτής Μονάδας με την Πολλαπλή Εξαγωγή Τέρματος Αγωγού για την μετάδοση των ηλεκτρικών σημάτων ελέγχου