Ετικέτα: αλιεια και θαλασσα

Δημοσυνεταιριστική Έβρου: Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση απ’ το Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα”
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσυνεταιριστική Έβρου: Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση απ’ το Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ». Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος CLLD / LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου, η ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε., ως Ενδιάµεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί: α) αλιείς ή ιδιοκτήτες […]