Ετικέτα: ΒΙΤΣΑΣ

Συνάντηση με Κουρουμπλή εφ όλης της ύλης στην Αλεξανδρούπολη Λαμπάκης και Βίτσας
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συνάντηση με Κουρουμπλή εφ όλης της ύλης στην Αλεξανδρούπολη Λαμπάκης και Βίτσας

Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί την Τρίτη 14 Νοεμβρίου ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής και θα έχει συνάντηση με τους δημάρχους Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, Βαγγέλη Λαμπάκη και Θανάση Βίτσα αντίστοιχα.με αφορμή το 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο όπου θα δώσει το παρόν και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο κ.Κουρουμπλής, σύμφωνα με όσα […]

Δημοσχάκης: Θα καλυφθεί με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο η ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξ/πολης – Σαμοθράκης;
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δημοσχάκης: Θα καλυφθεί με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο η ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξ/πολης – Σαμοθράκης;

Ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής Κοινοβουλευτική Αναφορά, παραθέτοντας επιστολή του Δημάρχου της Σαμοθράκης, Αθ.Βίτσα, με το αίτημα της έκτακτης δρομολόγησης πλοίου που να εκτελεί το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος του Νησιού αιτείται από τον αρμόδιο Υπουργό να […]

Βίτσας: Δεν θα αφήσουμε να μείνει χωρίς συγκοινωνία η Σαμοθράκη
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Βίτσας: Δεν θα αφήσουμε να μείνει χωρίς συγκοινωνία η Σαμοθράκη

Άμεση ήταν η αντίδραση του δημάρχου Σαμοθράκης Θανάση Βίτσα, μετά την ανακοίνωση της SAOS Ferries ότι θα τεθεί από 6 Νοεμβρίου μέχρι 6 Ιανουαρίου σε ακινησία το ΣΑΟΣ ΙΙ, προκειμένου να υποβληθεί στην απαραίτηση συντήρηση που θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια. Ο κ.Βίτσας έχει “ανοιχτή γραμμή” με […]

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΣ!!! Βίτσας: Στόχος να καταστεί η Ελλάδα κέντρο επεξεργασίας οπλικών συστημάτων αμερικανικής κατασκευής
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΣ!!! Βίτσας: Στόχος να καταστεί η Ελλάδα κέντρο επεξεργασίας οπλικών συστημάτων αμερικανικής κατασκευής

Πανηγυρική επιβεβαίωση του Evros-news.gr που εδώ και πολύ καιρό είχε γράψει για το ενδιαφέρον Αμερικανών να δημιουργήσουν Μονάδα Συναρμολόγησης Ελικοπτέρων στην Αλεξανδρούπολη, από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα. Σε συνέντευξη του στην ΕΤ1, ενόψει της αποψινής συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο κ.Βίτσας αναφέρθηκε στην προοπτική […]

Άκουσε λόγια συμπάθειας και υποσχέσεις απ’ τον Σκουρλέτη ο δήμαρχος Σαμοθράκης, αλλά χρήματα… γιοκ
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Άκουσε λόγια συμπάθειας και υποσχέσεις απ’ τον Σκουρλέτη ο δήμαρχος Σαμοθράκης, αλλά χρήματα… γιοκ

Σε μαραθώνιο επισκέψεων και συναντήσεων στα διάφορα υπουργεία επιδόθηκε χθες στην Αθήνα ο δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας, που επέλεξε να ενημερώσει από κοντά τους αρμόδιους υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για την τεράστια καταστροφή στην Σαμοθράκη και την τραγική κατάσταση που εξακολουθεί να βρίσκεται. Στη συνάντηση πάντως με τον Υπουργό Εσωτερικών […]

Στην Αθήνα για επισκέψεις στα υπουργεία ο δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Στην Αθήνα για επισκέψεις στα υπουργεία ο δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας

Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα ο δήμαρχος της Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας και αύριο ξεκινάει σειρά επισκέψεων και συναντήσεων σε διάφορα υπουργεία, προκειμένου να ενημερώσει από κοντά τους υπουργούς για την φοβερή καταστροφή που υπέστη το νησί απ’ την πρωτοφανή θεομηνία, αλλά και να ζητήσει μεγαλύτερη βοήθεια σε κάθε τομέα. Ο […]

ÊáôåóôñáììÝíïò äñüìïò ìåôÜ ôçí êáôáññáêôþäç âñï÷Þ ðïõ Ýðëçîå ôç ÓáìïèñÜêç áðü ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò Ýùò êáé ôï ðñùß ôçò Ôñßôçò, ôçí ÔåôÜñôç 27 Óåðôåìâñßïõ 2017. Áðü ôï ìåóçìÝñé ôçò Ôñßôçò, ï äÞìïò ÓáìïèñÜêçò êçñý÷èçêå óå êáôÜóôáóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò, åíþ  êëéìÜêéá ôùí ìç÷áíéêþí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Õðïäïìþí, ðïõ âñÝèçêáí áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ óôï íçóß Ýèåóáí ùò ðñïôåñáéüôçôá ôçí Üìåóç áðïêáôÜóôáóç ôçò ×þñáò, ç ïðïßá Ý÷åé õðïóôåß ôåñÜóôéåò æçìéÝò áðü ôéò ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ëÜóðçò êáé âñÜ÷ùí áðü ôá íåñÜ ôçò èåïìçíßáò. Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí ïé óçìáíôéêüôåñåò æçìßåò êáôáãñÜöïíôáé óôá êôÞñéá ôïõ äçìáñ÷åßïõ êáé ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò. Áðü óÞìåñá îåêéíïýí ïé áõôïøßåò ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôùí æçìéþí ôùí ðëçãÝíôùí, áðü ôá óõíåñãåßá ôïõ õðïõñãåßïõ ðïõ âñßóêïíôáé óôï íçóß óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò,  þóôå íá ðñï÷ùñÞóïõí Üìåóá ïé áðïæçìéþóåéò.. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/STR
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σαμοθράκη: «Αγώνας δρόμου» για να προλάβουν τον χειμώνα

Δύο εβδομάδες κοντεύουν να συμπληρωθούν από την ημέρα που η πρωτοφανής θεομηνία κατέστρεψε το ακριτικό νησί της Σαμοθράκης και η δημοτική αρχή με τους ελάχιστους υπαλλήλους; που έχει στη διάθεση της, τρέχουν να προλάβουν ώστε να είναι έτοιμο το νησί για τις βροχές του χειμώνα. Ακόμα και οι βασικές υποδομές, […]

Τηλεφώνημα συμπαράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στον δήμαρχο Σαμοθράκης
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα συμπαράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στον δήμαρχο Σαμοθράκης

Τηλεφώνημα συμπαράστασης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, δέχθηκε χθες ο δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας. Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, τρεις ημέρες μετά την καταστροφική θεομηνία που κυριολεκτικά ισοπέδωσε κάποιες περιοχές του. «Το τηλεφώνημα του κυρίου Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν […]

Τα θέλουν όλα οι Γερμανοί στη Σαμοθράκη. Διαχείριση αποβλήτων, ΑΠΕ, τουρισμό
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Τα θέλουν όλα οι Γερμανοί στη Σαμοθράκη. Διαχείριση αποβλήτων, ΑΠΕ, τουρισμό

Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για τη Σαμοθράκη και η προοπτική εγκατάστασης δυο ανεμογεννητριών στο άμεσο μέλλον, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης δυο Γερμανών δημάρχων και του δημάρχου Σαμοθράκης, στο πλαίσιο επίσκεψης των πρώτων στο νησί, παρουσία και του Γερμανού Πρόξενου Θεσσαλονίκης Βάλτερ Στέχερ.  Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της ελληνο-γερμανικής συνέλευσης, […]

Βίτσας: “Η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Λήμνο συνεχίζει να μας ενδιαφέρει”
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Βίτσας: “Η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Λήμνο συνεχίζει να μας ενδιαφέρει”

Στον «αέρα» βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λήμνου με τη Σαμοθράκη, μετά τον πρόσφατο διαγωνισμό στη γραμμή Αλεξανδρούπολη- Σαμοθράκη- Λήμνος – Λαύριο, αφού καμία εταιρεία δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον, όπως έγραψε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το evros-news.gr. Η επιθυμία όμως της Σαμοθράκης να συνδεθεί ακτοπλοϊκά με τη Λήμνο παραμένει. όπως ανέφερε […]