Ετικέτα: ΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΕΒΡΟ…ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ: Τα κάλαντα του… Ναρκαλιευτή σε βουλευτές, δημάρχους, για το… προεκλογικό 2023
ΕΒΡΟ...ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ

ΕΒΡΟ…ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ: Τα κάλαντα του… Ναρκαλιευτή σε βουλευτές, δημάρχους, για το… προεκλογικό 2023

Μια και δεν σας είπα τα κάλαντα πριν τα Χριστούγεννα και σήμερα είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς, λίγο πριν μας έρθει το προεκλογικό 2023, το ΕΒΡΟ…ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ  και ο… Ναρκαλιευτής αποφάσισαν να  τα… πούμε στους θεσμικούς του Έβρου. Βουλευτές και δημάρχους δηλαδή. Καλήν ημέραν άρχοντες  του τόπου μας και  Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά… προεκλογική, αφού […]

Παναγιωτόπουλος: Έρχεται αύριο, συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη με τους δημάρχους για τα Κέντρα Κατάταξης Νεοσυλλέκτων
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Παναγιωτόπουλος: Έρχεται αύριο, συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη με τους δημάρχους για τα Κέντρα Κατάταξης Νεοσυλλέκτων

Για αύριο Παρασκευή μετατέθηκε τελικά η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου στο νομό Έβρου, προκειμένου να ευχηθεί στο στρατιωτικό προσωπικό της περιοχής για τις γιορτές που έρχονται.  Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί αρχικά για σήμερα Πέμπτη, όπως έγραψε το Evros-news.gr, αλλά χθες βράδυ υπήρξε έκτακτη ενημέρωση ότι αναβάλλεται και […]

Επιστολή διαμαρτυρίας των δημάρχων του Έβρου: Ανακαλέστε την απαράδεκτη απόφαση κλεισίματος των Κέντρων Κατάταξης Νεοσυλλέκτων
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Επιστολή διαμαρτυρίας των δημάρχων του Έβρου: Ανακαλέστε την απαράδεκτη απόφαση κλεισίματος των Κέντρων Κατάταξης Νεοσυλλέκτων

-Την απόφαση-ΝΤΡΟΠΗ και το θέμα ανέδειξε άμεσα το Εvros-news.gr Την έντονη αντίδραση των δημάρχων του Έβρου προκάλεσε η απόφαση-ΝΤΡΟΠΗ για το κλείσιμο των Κέντρων Κατάταξης Νεοσυλλέκτων που λειτουργούσαν από το 2018 στον Έβρο. Το θέμα ανέδειξε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ αμέσως το  Εvros-news.gr και χαιρόμαστε Πόι οι τέσσερις δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου […]

ΚΕΔΕ: Κοροϊδεύουν οι δήμαρχοι που μιλάνε για μονιμοποίηση των συμβασιούχων Covid
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΔΕ: Κοροϊδεύουν οι δήμαρχοι που μιλάνε για μονιμοποίηση των συμβασιούχων Covid

Σφοδρή επίθεση εναντίον των δημάρχων και άλλων αιρετών που… καλλιεργούν φρούδες ελπίδες στους συμβασιούχους covid για περαιτέρω παραμονή τους στους δήμους, ακόμη και με μονιμοποίηση, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου. Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 19/5/22, ο κ. Παπαστεργίου ζήτησε […]

Μαυρίδης: Συγκαλεί σύσκεψη δημάρχων του Έβρου, με αίτημα τρία δρομολόγια τρένων – Επιβεβαίωση του Evros-news.gr
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μαυρίδης: Συγκαλεί σύσκεψη δημάρχων του Έβρου, με αίτημα τρία δρομολόγια τρένων – Επιβεβαίωση του Evros-news.gr

Σύσκεψη των δημάρχων του Έβρου και του Αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Πέτροβιτς, ανακοίnωσε ότι θα συγκαλέσει ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης για το θέμα των σιδηροδρομικών δρομολογίων, επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε 21 Απριλίου το Evros-news.gr. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κ.Μαυρίδης επεσήμανε ότι αυτό θα […]

Πόθεν Έσχες δημάρχων Έβρου: Ο Βασίλης Μαυρίδης τα μεγαλύτερα εισοδήματα και τα περισσότερα ακίνητα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πόθεν Έσχες δημάρχων Έβρου: Ο Βασίλης Μαυρίδης τα μεγαλύτερα εισοδήματα και τα περισσότερα ακίνητα

Ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης έχει τα μεγαλύτερα εισοδήματα και τα περισσότερα ακίνητα (μαζί με την σύζυγο του πάντως), από τους πέντε δημάρχους του νομού Έβρου με βάση το Πόθεν Έσχες του 2020, που αφορά εισοδήματα του 2019.   Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο κ.Μαυρίδης είναι ο μοναδικός από τους […]

Επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας: “Εκλεψε” τις εντυπώσεις απ’ τους συναδέρφους του δημάρχους, ο Παναγιώτης Καλακίκος
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας: “Εκλεψε” τις εντυπώσεις απ’ τους συναδέρφους του δημάρχους, ο Παναγιώτης Καλακίκος

Πολύ σημαντική και με αρκετά μηνύματα προς την γειτονική Τουρκία αλλά και το εσωτερικό της Ελλάδας, ήταν η 4ήμερη επίσημη επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στον Έβρο.  Κι αυτό γιατί μπορεί να ήρθε για τον εορτασμό των “ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ” με την συμπλήρωση 101 χρόνων απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης και της […]

Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò, ôï äéÞìåñï 13 êáé 14 Äåêåìâñßïõ 2019, ðñáãìáôïðïßçóå åðßóêåøç óôïí ¸âñï
.Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøÞò ôïõ óõíáíôÞèçêå ìå ôïõò ÄéïéêçôÝò ôïõ Ä´ ÓÓ, ôùí ×ÉÉ êáé ×VI Ì/Ê ÌÐ, ôïõò Áóôõíïìéêïýò ÄéåõèõíôÝò ôùí Ä.Á. Áëåîáíäñïýðïëçò êáé ÏñåóôéÜäáò êáé ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò ËéìåíéêÞò Áñ÷Þò Áëåîáíäñïýðïëçò, áðü ôïõò ïðïßïõò åíçìåñþèçêå ãéá ôçí ðñüïäï õëïðïßçóçò ôùí äéáôáãþí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý – ðñïóöõãéêïý æçôÞìáôïò.
ÊéíÞèçêå ïäéêþò óôá ÷åñóáßá óýíïñá êáôÜ ìÞêïò ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ óôéò Ðåñéï÷Ýò Åõèýíçò ôçò 3çò - 7çò – 30çò - 31çò – 50çò Ì/Ê ÔÁÎ êáé ôçò ÔÄ 21ïõ Ì/Ê ÓÐ, üðïõ ðñáãìáôïðïßçóå åëÝã÷ïõò ôùí êïéíþí äñÜóåùí Óôñáôïý ÎçñÜò – ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, ôùí Óçìåßùí ÅðéôÞñçóçò, êáèþò åðßóçò êáé ôùí áðïôñåðôéêþí åìðïäßùí.
ÅðéóêÝöèçêå ôï íåïóõóôáèÝí Åíéáßï ÊÝíôñï ÅëÝã÷ïõ – ÅðéôÞñçóçò Óõíüñùí (ÅÊÅÅÓ), óôç ÍÝá Âýóóá ÏñåóôéÜäáò, üðïõ åíçìåñþèçêå ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êáé ôéò äõíáôüôçôåò åðéôÞñçóçò.
ÔÝëïò, ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò åðéóêÝöèçêå ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Ôáõôïðïßçóçò (ÊÕÔ) ôïõ ¸âñïõ, üðïõ óõíáíôÞèçêå êáé óõíïìßëçóå ìå ôç ÄéïéêÞôñéá.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Στεφανής: Έρχεται στον Έβρο 26-27 Απριλίου – Ποιους θα συναντήσει, η επίσκεψη στον ορεινό όγκο

-Θα συναντήσει δημάρχους και Μητροπολίτες και θα περιοδεύσει σε Μεγάλο Δέρειο και όλο τον ορεινό όγκο Σουφλίου Στον Έβρο έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής και συγκεκριμένα την Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, ο κ.Στεφανής θα συναντηθεί και με […]

Διδυμότειχο: Στους Μεταξάδες τιμούν τους πρώην Δημάρχους και Προέδρους – Ανάρτησαν φωτογραφίες τους στην Κοινότητα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Διδυμότειχο: Στους Μεταξάδες τιμούν τους πρώην Δημάρχους και Προέδρους – Ανάρτησαν φωτογραφίες τους στην Κοινότητα

Στο… χωρίον Μεταξάδες του Διδυμοτείχου, που λέει και το γνωστό θρακιώτικο τραγούδι, τιμούν όσους διετέλεσαν Δήμαρχοι και Πρόεδροι της Κοινότητας τους, αναρτώντας τις φωτογραφίες τους στην αίθουσα όπου συνεδριάζει το συμβούλιο της Κοινότητας τους. Με μια αξιέπαινη πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χρήστος Κισσούδης και τα μέλη του Κοινοτικού […]

Έβρος: Οι δήμαρχοι των μικρότερων δήμων… έβαλαν τα γυαλιά στους άλλους
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Έβρος: Οι δήμαρχοι των μικρότερων δήμων… έβαλαν τα γυαλιά στους άλλους

Η προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο που επισκέφθηκε την περιοχή μας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέδειξε ως… πρωταγωνιστές τους δυο δημάρχους των μικρότερων δήμων του Έβρου, Τον Παναγιώτη Καλακίκο του Σουφλίου και το Νίκο Γαλατούμο της Σαμοθράκης. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε, ότι με τον τρόπο που κινήθηκαν […]