Ετικέτα: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ðáñïõóßáóç ôùí ï÷çìÜôùí êáé ôïõ èåóìïý ôùí êéíçôþí áóôõíïìéêþí ìïíÜäùí ãéá ôçí áóôõíüìåõóç ôùí ðáñáìåèïñßùí ðåñéï÷þí, óôï ðñïáýëéï ôçò ðñþçí ó÷ïëÞò áîéùìáôéêþí ôçò ÅËÁÓ óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 23 Áðñéëßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Χωριά και περιοχές που θα βρεθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες την ερχόμενη βδομάδα

Το πρόγραμμα για την επόμενη εβδομάδα (από 17 έως και 23 Ιανουαρίου) και τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώθηκαν όπως πάντα.  Τα χωριά και οι περιοχές που θα επισκεφθούν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης είναι:  

Έβρος: Σε ποια χωριά και περιοχές θα βρεθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Σε ποια χωριά και περιοχές θα βρεθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες

Το πρόγραμμα για την επόμενη εβδομάδα (από 10 έως και 16 Ιανουαρίου) και τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώθηκαν όπως πάντα.  Τα χωριά και οι περιοχές που θα βρεθούν στις δυο Αστυνομικές Διευθύνσεις Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, είναι:

Έβρος: Χωριά και περιοχές που θα βρεθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Χωριά και περιοχές που θα βρεθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες

Το πρόγραμμα για την επόμενη εβδομάδα (από 3 έως και 9 Ιανουαρίου) και τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώθηκαν όπως πάντα.  Τα χωριά και οι περιοχές που θα βρεθούν από την Δευτέρα, είναι:  

Έβρος: Ποιες περιοχές θα επισκεφθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες την επόμενη βδομάδα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Ποιες περιοχές θα επισκεφθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες την επόμενη βδομάδα

Τα χωριά και τις περιοχές του νομού Έβρου που θα επισκεφθούν την επόμενη εβδομάδα (από 27Δεκεμβρίου2021 έως και 2 Ιανουαρίου) και τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώθηκαν όπως πάντα. Συγκεκριμένα, τόσο στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας όσο και σε αυτή τη […]

Έβρος: Χωριά και περιοχές που θα βρεθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες αυτή την εβδομάδα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Χωριά και περιοχές που θα βρεθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες αυτή την εβδομάδα

Το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας (από 20έως και 26Δεκεμβρίου) και τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώθηκαν όπως πάντα.  Τα χωριά και οι περιοχές που θα βρεθούν μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου τόσο στην περιοχή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας […]

Αδαμάντιος Κοραής: Εκτός απ’ τις γραμμές Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη-Λήμνος, ανέλαβε και γραμμές στις Κυκλάδες – Τι συμβαίνει;
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αδαμάντιος Κοραής: Εκτός απ’ τις γραμμές Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη-Λήμνος, ανέλαβε και γραμμές στις Κυκλάδες – Τι συμβαίνει;

Απορίες δημιουργεί η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ χθες Τρίτη 14 Δεκεμβρίου και αναφέρεται στις αποφάσεις του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την ανάθεση στις ναυτιλιακές εταιρείες των επιδοτούμενων από το Κράτος ακτοπλοϊκών γραμμών. Όποιος ρίξει μια ματιά στην απόφαση αυτή που αφορά τον επόμενο χρόνο και συγκεκριμένα το […]

Έβρος: Χωριά και περιοχές που θα επισκεφθούν αυτή την βδομάδα οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Χωριά και περιοχές που θα επισκεφθούν αυτή την βδομάδα οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες

Όπως κάθε εβδομάδα  έτσι και αυτή που ξεκινάει σήμερα και συγκεκριμένα από 13 έως και 19 Δεκεμβρίου, ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, τα χωριά και οι περιοχές που θα επισκεφθούν, είναι:  

Έβρος: Ποια χωριά και περιοχές θα επισκεφθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες την ερχόμενη βδομάδα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Ποια χωριά και περιοχές θα επισκεφθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες την ερχόμενη βδομάδα

Το πρόγραμμα με τα δρομολόγια για την επόμενη εβδομάδα (από 6 έως και 12 Δεκεμβρίου) των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον Έβρο, ανακοινώθηκαν όπως και κάθε βδομάδα. Τα χωριά και οι περιοχές του νομού που θα βρεθούν τόσο στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας […]

Ðáñïõóßáóç ôùí ï÷çìÜôùí êáé ôïõ èåóìïý ôùí êéíçôþí áóôõíïìéêþí ìïíÜäùí ãéá ôçí áóôõíüìåõóç ôùí ðáñáìåèïñßùí ðåñéï÷þí, óôï ðñïáýëéï ôçò ðñþçí ó÷ïëÞò áîéùìáôéêþí ôçò ÅËÁÓ óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 23 Áðñéëßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Ποια χωριά και περιοχές, θα επισκεφθούν την επόμενη βδομάδα οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες

Τα χωριά και τις περιοχές που θα επισκεφθούν την επόμενη εβδομάδα (από 29 Νοεμβρίου έως και 5 Δεκεμβρίου) οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο νομό Έβρου, ανακοινώθηκαν όπως πάντα. Τα δρομολόγια στις δυο Αστυνομικές Διευθύνσεις του Έβρου είναι:

Ðáñïõóßáóç ôùí ï÷çìÜôùí êáé ôïõ èåóìïý ôùí êéíçôþí áóôõíïìéêþí ìïíÜäùí ãéá ôçí áóôõíüìåõóç ôùí ðáñáìåèïñßùí ðåñéï÷þí, óôï ðñïáýëéï ôçò ðñþçí ó÷ïëÞò áîéùìáôéêþí ôçò ÅËÁÓ óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 23 Áðñéëßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Ποια χωριά θα επισκεφθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες την ερχόμενη εβδομάδα

Το πρόγραμμα για την επόμενη εβδομάδα, από αύριο 22 έως και 28 Νοεμβρίου, με τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώθηκε για το νομό Έβρου. Συγκεκριμένα, στις δυο Αστυνομικές Διευθύνσεις Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, τα χωριά και οι περιοχές που θα επισκεφθούν, […]