Ετικέτα: ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Αλεξανδρούπολη: Φιλικό Αλεξανδρούπολης FC-τουρκικής KESANSPOR για ενίσχυση των σεισμόπληκτων της επαρχίας Χάται
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλεξανδρούπολη: Φιλικό Αλεξανδρούπολης FC-τουρκικής KESANSPOR για ενίσχυση των σεισμόπληκτων της επαρχίας Χάται

-Η φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει οριστεί για το Σάββατο 6 Μαΐου 2023 Ένα φιλικό παιχνίδι με σπουδαίο και ιερό σκοπό, θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη μεταξύ της τοπικής ομάδας Αλεξανδρούπολη FC και τη τουρκικής KESANSPOR, ομάδα Γ Εθνικής κατηγορίας της Τουρκίας. Με  ρπωτοβουλία της εβρίτικης ομάδας και την μεγάλη […]

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2022 της “Αποστολής”
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2022 της “Αποστολής”

Έναρξη του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2022 ανακοινώνει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών), σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC. Οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών για το έτος 2021 […]

Υπογράφηκε η σύμβαση ενίσχυσης αναχώματος Άρδα και αντιπλημμυρικών υποδομών σε Καστανιές, Ρίζια
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Υπογράφηκε η σύμβαση ενίσχυσης αναχώματος Άρδα και αντιπλημμυρικών υποδομών σε Καστανιές, Ρίζια

Υπογράφηκε χθες Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου στην Αλεξανδρούπολη, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡIΖΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ». Η υπογραφή έγινε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και τον εκπρόσωπο την αναδόχου εταιρείας και το έργο είναι προϋπολογισμού […]

Λιμενικοί Σαμοθράκης: Προσφέρουμε διαχρονικά στο νησί, αλλά χρειαζόμαστε ενίσχυση σε προσωπικό
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Λιμενικοί Σαμοθράκης: Προσφέρουμε διαχρονικά στο νησί, αλλά χρειαζόμαστε ενίσχυση σε προσωπικό

Την ανάγκη ενίσχυσης σε προσωπικό, επισημαίνει η Ένωση του Λιμενικού Σώματος της Σαμοθράκης, με ανακοίνωση που υπογράφουν ο Πρόεδρος Δημήτρης Καραλής και ο Γενικός Γραμματέας Θανάσης Διαμαντάκης. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, επισημαίνοντας την καθημερινή συνεισφορά στο νησί του Έβρου: “Η Ένωση μας θα ήθελε να αναδείξει για άλλη μια φορά το […]

(ÎÝíç äçìïóßåõóç) Ìå áöïñìÞ ôçí áíÜðôõîç ôùí äõíÜìåùí ôïõ FRONTEX óôïí ¸âñï ï õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç Ìé÷Üëçò ×ñõóï÷ïÀäçò åðéóêÝöèçêå ôçí ðåñéï÷Þ, óõíïäåõüìåíïò áðü ôïí Åêôåëåóôéêü ÄéåõèõíôÞ ôïõ FRONTEX Fabrice Leggeri êáé ôç Äéåõèýíôñéá ôçò ÌïíÜäáò Åðé÷åéñçóéáêÞò Áíôáðüêñéóçò ôïõ FRONTEX Ana Cristina Jorge, ôçí ÐÝìðôç 12 Ìáñôßïõ 2020. Áñ÷éêÜ ìåôÝâçóáí óôï ÖõëÜêéï óôéò ÊáóôáíéÝò ¸âñïõ, üðïõ åíçìåñþèçêáí óå åðé÷åéñçóéáêü åðßðåäï, áðü Áîéùìáôéêïýò ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò êáé ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, ãéá ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôç óõíïñéïãñáììÞ. Óôç óõíÝ÷åéá ìåôÝâçóáí óôï Ðïëéôéóôéêü Ðïëýêåíôñï ÏñåóôéÜäáò, üðïõ ï Õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç êáé ï Åêôåëåóôéêüò ÄéåõèõíôÞò ôïõ FRONTEX áðçýèõíáí ïìéëßåò óôï ðñïóùðéêü ðïõ äéÝèåóáí ôá ÊñÜôç – ÌÝëç ãéá ôçí åðé÷åßñçóç RABIT ôïõ FRONTEX, ðïõ âñßóêåôáé óå åîÝëéîç. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ/STR
ΕΛΛΑΔΑ

Frontex: Στέλνουν «ενισχύσεις» σε Έβρο και Αιγαίο οι Γάλλοι

Ενίσχυση της Frontex στον Έβρο και το Αιγαίο, προανήγγειλε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Ντερμανέν σε συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο Γάλλος υπουργός σημείωσε ότι το Παρίσι θεωρεί πως τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά  και επεσήμανε: “Συζητήσαμε για τα μέσα […]

Συνδεδεμένη βάμβακος: Μειώνεται 30% το πλαφόν στρεμματικής απόδοσης με απόφαση Λιβανού
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Συνδεδεμένη βάμβακος: Μειώνεται 30% το πλαφόν στρεμματικής απόδοσης με απόφαση Λιβανού

Χαράς ευαγγέλια για τους βαμβακοπαραγωγούς, αφού η Κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει αποδεκτό ένα δίκαιο αίτημα τους για μείωση στρεμματικής απόδοσης όσον αφορά την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Με χθεσινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού, μειώνεται η ελάχιστη στρεμματική απόδοση για τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης για την […]

Μητσοτάκης: Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση στις επιχειρήσεις Εστίασης ύψους 330 εκατ. ευρώ απ’ την Κυβέρνηση
ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης: Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση στις επιχειρήσεις Εστίασης ύψους 330 εκατ. ευρώ απ’ την Κυβέρνηση

-Περίπου 40.000 επιχειρήσεις του κλάδου θα εισπράξουν τα ποσά που είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα -Δίνονται ως κεφάλαιο κίνησης για την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης τους Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες […]

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα ενίσχυσης 3 εκατ. ευρώ για ψαράδες ακριτικών περιοχών για Ηλεκτρονικές Συσκευές Διαβίβασης Δεδομένων
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα ενίσχυσης 3 εκατ. ευρώ για ψαράδες ακριτικών περιοχών για Ηλεκτρονικές Συσκευές Διαβίβασης Δεδομένων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (ΕΣΠΑ) διαθέτει 3 εκατ. ευρώ για «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων (ΣΔΕ-VMS) – ERS – AIS» και απευθύνεται σε ψαράδες ακριτικών περιοχών. Αφορά και τους ψαράδες της Σαμοθράκης αυτό το πρόγραμμα προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη και του οποίου […]

Ενίσχυση των βαμβακοπαραγωγών λόγω πανδημίας του κορονοϊού, ζητάει το Συντονιστικό Παραγωγικών Φορέων Βάμβακος
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ενίσχυση των βαμβακοπαραγωγών λόγω πανδημίας του κορονοϊού, ζητάει το Συντονιστικό Παραγωγικών Φορέων Βάμβακος

Μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην Ελλάδα είναι αυτή του βάμβακος, καθώς καλύπτει πανελλαδικά πάνω από δύο εκατομμύρια στρέμματα γης (2.766.777) και αφορά πάνω από σαράντα χιλιάδες παραγωγούς (45.928) σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το Ελληνικό βαμβάκι το οποίο εκπροσωπεί όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και την Ε.Ε, στις […]

Υπόμνημα Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών σε Βορίδη: Να ενισχυθεί ο Πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας ΑΜΘ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Υπόμνημα Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών σε Βορίδη: Να ενισχυθεί ο Πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας ΑΜΘ

Να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε παραγωγούς γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜΘ που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, ζητάει ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας της ΠΑΜΘ κ. Αχμέτ Ιμπράμ, σε υπόμνημα που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη. Ο […]