Ετικέτα: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Έβρος: Επίσκεψη και επιθεώρηση κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, του υφυπουργού Αλκιβιάδη Στεφανή
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Έβρος: Επίσκεψη και επιθεώρηση κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, του υφυπουργού Αλκιβιάδη Στεφανή

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής επισκέφθηκε το νομό Έβρου, στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ ΣΣ), την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021. Ο κ.Στεφανής συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Δ’ Σώματος Στρατού Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη, κινήθηκε κατά μήκος των συνόρων, με σκοπό την παρακολούθηση των ενεργειών […]

Αυτοψία και επιθεώρηση στο νέο Λύκειο Φερών απ’ τον δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αυτοψία και επιθεώρηση στο νέο Λύκειο Φερών απ’ τον δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη

Αυτοψία και επιθεώρηση στο έργο κατασκευής του νέου Λυκείου Φερών, πραγματοποίησε χθες ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Επισκέφθηκε τις κτιριακές εγκαταστάσεις μαζί με την Προϊσταμένη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Έβρου Ελένη Πλακωτή και τον Αντιδήμαρχο Φερών και Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρη Κολγιώνη, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησής της κατασκευής του. Οι […]

Επιθεώρηση των έργων της Περιφέρειας ΑΜΘ στον βόρειο Έβρο, έκαναν Πέτροβιτς, Βενετίδης (ΒΙΝΤΕΟ)
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Επιθεώρηση των έργων της Περιφέρειας ΑΜΘ στον βόρειο Έβρο, έκαναν Πέτροβιτς, Βενετίδης (ΒΙΝΤΕΟ)

Επιθεώρηση των έργων, αλλά και των άλλων παρεμβάσεων, όπως τον καθαρισμό ρεμάτων που πραγματοποίησε στον βόρειο Έβρο η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έκαναν χθες ο Δημήτρης Πέτροβιτς με τον Κώστα Βενετίδη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο οποίος όμως μένοντας μόνιμα στην Ορεστιάδα ασχολείται ιδιαίτερα με τις […]

Στον Έβρο από χθες ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, επιθεώρησε μονάδες και φυλάκια
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Στον Έβρο από χθες ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, επιθεώρησε μονάδες και φυλάκια

Στον Έβρο βρίσκεται από χθες ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος βρέθηκε στην παραμεθόριο και τα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ σήμερα θα συνοδέψει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε Φέρες και Σαμοθράκη. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επιθεώρησε σχηματισμούς, μονάδες καθώς και φυλάκια. Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, […]

Σαμοθράκη: Τα έργα οδοποιίας που εκτελεί η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, επιθεώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δ.Πέτροβιτς
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σαμοθράκη: Τα έργα οδοποιίας που εκτελεί η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, επιθεώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δ.Πέτροβιτς

Τα έργα οδοποιίας που εκτελούνται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Σαμοθράκη επέβλεψε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς. Πρόκειται για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, ασφαλτοστρώσεις, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή τεχνικών, υποστήριξη πρανών με συρματοκιβώτια, επενδεδυμένα ρείθρα, διανοίξεις ρεμάτων ανάντι–κατάντι των τεχνικών και αποκαταστάσεις πινακίδων σήμανσης, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ. […]

Επίσκεψη και επιθεώρηση στον Έβρο, έκανε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Επίσκεψη και επιθεώρηση στον Έβρο, έκανε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες επισκέψεις σε Σχηματισμούς, Μονάδες και Φυλάκια του Έβρου. Ο κ.Στεφανής βρέθηκε στην περιοχή ευθύνης των Γ΄ και Δ΄ Σωμάτων Στρατού (ΣΣ), με σκοπό την παρακολούθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝ.Φ.Ε.Σ.) και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των […]

Διήμερη περιοδεία-επιθεώρηση του υφυπουργού Αλκιβιάδη Στεφανή στα σύνορα του Έβρου
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Διήμερη περιοδεία-επιθεώρηση του υφυπουργού Αλκιβιάδη Στεφανή στα σύνορα του Έβρου

Στον Έβρο βρέθηκε για δυο ημέρες, Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Μαρτίου, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος επιθεώρησε τα σύνορα του Έβρου και διαπίστωσε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, μετά απ’ όσα συνέβησαν ολόκληρο τον Μάρτιο. Ο κ.Στεφανής, λόγω και των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού, απέφυγε […]

Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò, ôï äéÞìåñï 13 êáé 14 Äåêåìâñßïõ 2019, ðñáãìáôïðïßçóå åðßóêåøç óôïí ¸âñï
.Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøÞò ôïõ óõíáíôÞèçêå ìå ôïõò ÄéïéêçôÝò ôïõ Ä´ ÓÓ, ôùí ×ÉÉ êáé ×VI Ì/Ê ÌÐ, ôïõò Áóôõíïìéêïýò ÄéåõèõíôÝò ôùí Ä.Á. Áëåîáíäñïýðïëçò êáé ÏñåóôéÜäáò êáé ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò ËéìåíéêÞò Áñ÷Þò Áëåîáíäñïýðïëçò, áðü ôïõò ïðïßïõò åíçìåñþèçêå ãéá ôçí ðñüïäï õëïðïßçóçò ôùí äéáôáãþí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý – ðñïóöõãéêïý æçôÞìáôïò.
ÊéíÞèçêå ïäéêþò óôá ÷åñóáßá óýíïñá êáôÜ ìÞêïò ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ óôéò Ðåñéï÷Ýò Åõèýíçò ôçò 3çò - 7çò – 30çò - 31çò – 50çò Ì/Ê ÔÁÎ êáé ôçò ÔÄ 21ïõ Ì/Ê ÓÐ, üðïõ ðñáãìáôïðïßçóå åëÝã÷ïõò ôùí êïéíþí äñÜóåùí Óôñáôïý ÎçñÜò – ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, ôùí Óçìåßùí ÅðéôÞñçóçò, êáèþò åðßóçò êáé ôùí áðïôñåðôéêþí åìðïäßùí.
ÅðéóêÝöèçêå ôï íåïóõóôáèÝí Åíéáßï ÊÝíôñï ÅëÝã÷ïõ – ÅðéôÞñçóçò Óõíüñùí (ÅÊÅÅÓ), óôç ÍÝá Âýóóá ÏñåóôéÜäáò, üðïõ åíçìåñþèçêå ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êáé ôéò äõíáôüôçôåò åðéôÞñçóçò.
ÔÝëïò, ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò åðéóêÝöèçêå ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Ôáõôïðïßçóçò (ÊÕÔ) ôïõ ¸âñïõ, üðïõ óõíáíôÞèçêå êáé óõíïìßëçóå ìå ôç ÄéïéêÞôñéá.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής επισκέπτεται αύριο τον Έβρο

Στον Έβρο έρχεται αύριο Πέμπτη ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, προκειμένου να επιθεωρήσει την κατάσταση στην συνοριογραμμή με την Τουρκία και να ενημερωθεί για την εξέλιξη μετά την απόσυρση εκ μέρους της Τουρκίας των χιλιάδων λαθρομεταναστών προς το εσωτερικό της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, ο κ.Στεφανής θα ξεκινήσει […]

Σαμοθράκη: Επιθεώρηση στα εκτελούμενα έργα της Περιφέρειας πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σαμοθράκη: Επιθεώρηση στα εκτελούμενα έργα της Περιφέρειας πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς

Την Σαμοθράκη επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, προκειμένου να κάνει επιθεώρηση στα εκτελούμενα έργα από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο νησί. Κατά την αυτοψία στα υπό εκτέλεση έργα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Σαμοθράκης, ο κ.Πέτροβιτς συνοδευόταν από τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλη Παρασκευόπουλο […]

Σαμοθράκη: Επίσκεψη-αυτοψία της διοίκησης του ΟΛΑ στα λιμάνια Καμαριώτισσας, Θέρμων
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σαμοθράκη: Επίσκεψη-αυτοψία της διοίκησης του ΟΛΑ στα λιμάνια Καμαριώτισσας, Θέρμων

Επίσκεψη στην Σαμοθράκη πραγματοποίησαν χθες ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ και ο Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου. Λίγο μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τον ανάδοχο που θα αναλάβει την αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο λιμάνι της Καμαριώτισσας και στο αλιευτικό καταφύγιο των Θέρμων, έκαναν… αυτοψία στη Σαμοθράκη συνοδεία […]