Ετικέτα: κεντρο ασυνοδευτων φριξος

Προσλήψεις-Αλεξανδρούπολη: Υπεύθυνος/η καθημερινής φροντίδας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος»
ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Προσλήψεις-Αλεξανδρούπολη: Υπεύθυνος/η καθημερινής φροντίδας στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος»

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Υπεύθυνου/ης καθημερινής φροντίδας . Απαραίτητα προσόντα: Κατοχή Απολυτήριου Λυκείου (ή ισοτίμου τίτλου σπουδών) Προηγούμενη συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση σε αντικείμενο συναφές με τη παιδική προστασία ή τη προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ή την διαχείριση ευαλωτότητας ή την υποδοχή αιτούντων διεθνή […]

Προσλήψεις: Νοσηλευτή αναζητεί το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη
ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Προσλήψεις: Νοσηλευτή αναζητεί το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Νοσηλευτή. Αναλυτικότητες λεπτομέρειες στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://arsis.gr/arsis-thesi-ergasias-nosileyti/ «Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “ΦΡΙΞΟΣ”  λειτουργεί στα πλαίσια της δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, του Προγράμματος Ελλάδος- Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»