Ετικέτα: ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ορεστιάδα: Το Followgreen επιβραβεύει τους μαθητές με δωροεπιταγή για αγορά σχολικών ειδών
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ορεστιάδα: Το Followgreen επιβραβεύει τους μαθητές με δωροεπιταγή για αγορά σχολικών ειδών

Κλήρωση για μία δωροεπιταγή αξίας 150€, για αγορές σχολικών ειδών θα γίνει από το Followgreen του δήμου Ορεστιάδας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, που ενισχύει και επιβραβεύει την προσπάθεια γονέων και μαθητών για ανακύκλωση. Με σύνθημα: ”BacktoSchool” με τον Δήμο Ορεστιάδας, το Followgreen προσφέρει την δυνατότητα συμμετοχής σε: κλήρωση για μία δωροεπιταγή […]

ÅèåëïíôÝò ôïõ ÄÞìïõ Íáõðëßïõ ôáêôïðïéïýí ó÷ïëéêÜ åßäç ðïõ Ý÷åé ðñïóöÝñåé êüóìïò, ÓÜââáôï 7 Óåðôåìâñßïõ 2013. Ï ÄÞìïò Íáõðëßïõ, åí üøåé ôçò íÝáò ó÷ïëéêÞò ðåñéüäïõ 2013-2014 êáé ãéá äåýôåñç ÷ñïíéÜ, óõãêÝíôñùóå ó÷ïëéêÜ åßäç, üðùò  ó÷ïëéêÝò ôóÜíôåò, ó÷ïëéêÜ âïçèÞìáôá, êáóåôßíåò, ôåôñÜäéá, óôõëü, ìïëýâéá, ãüìåò, îõëïìðïãéÝò, ìáñêáäüñïõò, êôë, ìå óêïðü íá äéáôåèïýí óå ìáèçôÝò, ïé ïðïßïé ÷ñÞæïõí óôÞñéîçò. Ç ðñïóÝëåõóç Þôáí áñêåôÜ ìåãÜëç êáé ôá ó÷ïëéêÜ åßäç ðïõ óõãêåíôñþèçêáí ðïëëÜ.  ÁÐÅ-ÌÐÅ /ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πολυκοινωνικό δήμου Αλεξανδρούπολης: «Δεν  πετώ… χαρίζω  σχολικά  είδη»

Ο Πρόεδρος του «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» Δήμου Αλεξανδρούπολης Γερακόπουλος Χρήστος και τα μέλη του Δ.Σ., με την επικείμενη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εύχονται στους μαθητές και τους γονείς τους, καλή σχολική χρονιά με υγεία και καλή πρόοδο σε όλους. Κάνουμε έκκληση σε όσους μαθητές δεν χρειάζονται τα παλιά τους σχολικά βοηθήματα, […]

Σχολικά είδη για τους μαθητές της πληγείσας Σαμοθράκης συγκεντρώνει η ΝΟΔΕ Έβρου
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σχολικά είδη για τους μαθητές της πληγείσας Σαμοθράκης συγκεντρώνει η ΝΟΔΕ Έβρου

Στα πλαίσια των κοινωνικών της δράσεων και εν όψει των εορτών, η ΝΟ.Δ.Ε. Έβρου μετά από επικοινωνία με τα σχολεία της πρόσφατα πληγείσας Σαμοθράκης, ανέλαβε να συγκεντρώσει συγκεκριμένα σχολικά είδη προκειμένου με αυτό τον τρόπο να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των μικρών κατοίκων του νησιού. ΌΠως αναφέρει σε ανακοίνωση […]

Δωρεά σχολικών ειδών απ’ το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δωρεά σχολικών ειδών απ’ το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου

Σε δωρεά σχολικών ειδών στα Δημοτικά Σχολεία της ευρύτερης περιοχής των  Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και Σουφλίου προχώρησε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.   Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του: “Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Έβρου, όντας  καθημερινός αποδέκτης των πολλών προβλημάτων της τοπικής, […]