Δήμος Αλεξανδρούπολης: Εγκρίθηκε η ένταξη έργου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ύψους 15 εκατ. ευρώ στο ΕΣΠΑ

Μια σημαντική επιτυχία για τον δήμο Αλεξανδρούπολης, αφού εγκρίθηκε η ένταξη της πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ χθες 22 Απριλίου και υπογράφει ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χριστόδουλος Τοψίδης, υπήρξε η έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 2021-2027 του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «Η Αλεξανδρούπολη ως κεντρικός πόλος πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού», συνολικού προϋπολογισμού 15.100.000 ευρώ. 

Για την έγκριση αυτή λήφθηκαν υπόψη το με αρ. πρωτ. 10775/2.4.2024 έγγραφο του φορέα με το οποίο υποβλήθηκε η αναθεωρημένη επικαιροποιημένη πρόταση της Στρατηγικής (ΒΑΑ) του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και η από 19.4.2024 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος ΑΜΘ Παναγιώτη Κουδουμάκη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  15 εκατ. ευρώ

Η Περιοχή Παρέμβασης αποτελείται από τρεις λειτουργικές περιοχές στην πόλη της
Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για το κύριο τμήμα της πόλης, που αποτελεί ουσιαστικά το εμπορικό και διοικητικό κέντρο, καθώς και το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Στην ΠΠ ΣΒΑΑ 2021-2027 προστίθενται δύο τμήματα μικρής έκτασης, το πρώτο τμήμα είναι δυτικά της αστικής περιοχής και περιλαμβάνει το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης.

Το δεύτερο τμήμα είναι βόρεια της αστικής περιοχής και περιλαμβάνει το Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο και το Πολυκοινωνικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης. Αυτές οι εγκαταστάσεις ενσωματώνονται στην ΠΠ ΣΒΑΑ 2021- 2027 με σκοπό τη συνεισφορά τους στην πολιτιστική, κοινωνική, αθλητική, και εκπαιδευτική ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης. Η προσθήκη αυτών των εγκαταστάσεων ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πόλης και των κατοίκων, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την κοινωνική δυναμικότητα της περιοχής.

Είχε προηγηθεί στις 12 Μαρτίου 2024 η συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, όπου είχε έρθει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα «Έγκριση υποβολής Επικαιροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2021-2027». Μετά από συζήτηση το Δ.Σ με ψήφους 18 ΥΠΕΡ και 6 ΛΕΥΚΑ (Γκότσης Ν., Γερακόπουλος Χ., Ουζουνίδης Γ., Κιτσικίδου Μ.,
Δουνάκης Κ. Πέτροβιτς Δ., επειδή δε συμμετείχαν σε σχετική προηγούμενη συζήτηση επί του θέματος και δεν έχουν πλήρη ενημέρωση), αποφάσισε την έγκριση υποβολής της Επικαιροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2021-2027, στην με Αρ.
Πρωτ. 4622/18-07-2023 Πρόσκληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ», σύμφωνα με την ως άνω επικαιροποίηση, προϋπολογισμού 15.100.000,00€.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Επίσης, την 1 Φεβρουαρίου 2024 είχε προηγηθεί η απόφαση του δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη που όρισε τα μέλη Ομάδας Εργασίας με τίτλο: «Συγκρότηση τοπικής ομάδας Διακυβέρνησης των Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης , για την προγραμματική περίοδο 2021-2027». Είχε 6 μέλη, αιρετούς τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννη Ναϊτίδη και Οικονομικών Βασίλη Δέλκο και κορυφαί Υπηρεσιακά στελέχη, που ολοκλήρωσαν την αναθεωρημένη επικαιροποιημένη πρόταση της Στρατηγικής (ΒΑΑ) του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ.ΖΑΜΠΟΥΚΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

«Η Αλεξανδρούπολη ως κεντρικός πόλος πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού», συνολικού προϋπολογισμού 15.100.000 ευρώ, είναι το δεύτερο σπουδαίο έργο και μάλιστα αυτό με την μεγαλύτερη χρηματοδότηση, που σχεδίασε και πέτυχε να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του η δημοτική αρχή του Γιάννη Ζαμπούκη.

Το πρώτο που ήδη εκτελείται από το περασμένο καλοκαίρι είναι το κομβικό έργο για την Αλεξανδρούπολη ύψους 12.315.000 ευρώ που αφορά την «Αστική αναζωογόνηση βορείου τμήματος και επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων» , το οποίο κατάφερε και ενέταξε στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης η σημερινή δημοτική αρχή και το υλοποιεί. Παράλληλα με τα υπόλοιπα που επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη, στο παραλιακό μέτωπο, το Πάρκο Προσκόπων και το Δημοτικό Θέατρο.