“ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Προβατώνα”: Σύγχρονη Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

Μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ξεκίνησε να λειτουργεί στον Προβατώνα Σουφλίου.

 

Επεξεργάζεται τα απόβλητα  από εργασίες Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες, έργα υποδομών, ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, κατασκευές καθώς και ανακαινίσεις/αναπλάσεις.

Τα παραλαμβάνει και τα διαχειρίζεται με ειδική επεξεργασία, με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγή δομικών υλικών και όχι μόνο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Προβατώνα για να προγραμματίσετε τις εργασίες που θέλετε στο τηλέφωνο

6942424324