Ο “Δρόμος του Καπνού” με συνεργασία των Επιμελητηρίων της Β. Ελλάδος

Ο “Δρόμος του Καπνού” με συνεργασία των Επιμελητηρίων της Β. Ελλάδος

Για πρώτη φορά τα Επιμελητήρια Ξανθής, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, Δράμας από την Π.Α.Μ.Θ. και το Επιμελητήριο Σερρών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), συνεργάζονται υπό μια κοινή αποστολή. Σκοπός της συνεργασίας είναι η αποτύπωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του “Δρόμου του Καπνού”, ως πολιτισμική κληρονομιά. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ξάνθης στις 14 Ιουνίου, σε ζωντανή μετάδοση από την τοπική τηλεόραση Ξάνθης (Xanthi Channel).

Στο πλαίσιο της συνάντησης υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας και καθορίστηκε η ομάδα υλοποίησης και οι επιστημονικοί συνεργάτες για τον κάθε φορέα.  Αυτό που ξεχωρίζει στην δράση, είναι ότι η πρωτοβουλία των φορέων αντιμετωπίζει την Περιφέρεια ώς σύνολο και εστιάζει στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της αξιοποίησης του πολιτισμικού χαρακτήρα του Καπνού. Οι ενέργειες στοχεύουν στην αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και των υποδομών, για την δημιουργία  μιας τουριστικής διαδρομής ως τελικό προϊόν.

Σημαντικός εταίρος για την επιτυχία της πρωτοβουλίας είναι το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.ΚΚ.Ι.Κ.) το οποίο διατηρεί σημαντικό κεφάλαιο γνώσης για την ιστορική εξέλιξη και τον ρόλο του καπνού στην ευρύτερη περιοχή. Η Δράση θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια:

  1. Αποτύπωση: Χαρτογράφηση υποδομών, ιστορικότητας, κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου και πολιτισμικής κληρονομιάς.
  2. Αποκατάσταση: Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την ανόρθωση, αποκατάσταση και αξιοποίηση υποδομών που σχετίζονται με τον σκοπό.
  3. Ανάδειξη: Ολοκληρωμένη ενέργεια δημιουργίας τουριστικού προϊόντος και σχεδιασμός επικοινωνίας, προβολής και προώθησης σε καθορισμένο κοινό στόχο.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την συνεργασία είναι πολλαπλά καθώς έχουν κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Το πρώτο στάδιο υλοποίησης έχει κοινωνικό και ανθρωπολογικό ενδιαφέρον καθώς αποτυπώνει τα έθνη του “Καπνού”, με την χαρτογράφηση να αποτελεί μέσο σύνδεσης της περιοχής με ένα  παγκόσμιο δίκτυο. Το δεύτερο στάδιο υλοποίησης έχει κοινωνικό-οικονομικά οφέλη καθώς αποτελείται από επενδύσεις σε υποδομές, οι οποίες θα παραμείνουν  διαθέσιμες για τις κοινωνίες δημιουργώντας παράλληλα κίνηση κεφαλαίων. Το τρίτο στάδιο έχει ξεκάθαρα οικονομικά οφέλη καθώς συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρισμού, ενώ παράλληλα αποτελεί την βάση για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα καπνού.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης Στυλιανός Μωραΐτης δήλωσε “Ο Καπνός αποτελεί μια σημαντική κληρονομιά για την Ξάνθη και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την κληρονομιά που μας άφησαν οι προγόνοι μας, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο”, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης συμπλήρωσε “Συμμετέχουμε σε αυτήν την πρωτοβουλία καθώς πιστεύουμε ότι η φιλοσοφία της δημιουργίας προϊόντος που ξεπερνά τα όρια των περιφερειακών ενοτήτων, θα δημιουργήσει την βάση για βιώσιμο τουρισμό και θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Η ενίσχυση της ελκυστικότητας σε περιφερειακό επίπεδο θα αποφέρει προοδευτικά οφέλη σε όλες τις ενότητες”.

Στην συνάντηση εργασίας συμμετείχαν οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Επιμελητηρίων Α.Μ.Θ. Στυλιανός Μωραΐτης,  Χριστόδουλος Τοψίδης, Παναγιώτης Μαργαρίτης, Νικόλαος Αγγελίδης, Στέφανος Γεωργιάδης, Μάρκος Δέμπας  και από το Επιμελητήριο Σερρών ο Χρήστος Μέγκλας, πλαισιωμένοι απο τους επιστημονικούς τους συνεργάτες και  ο κ. Ιωάννης Βύζικας Πρόεδρος του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Καβάλας Δημοσθένης Τουλκίδης και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης Ευθύμης Μίλκογλου.

Η επόμενη συνάντηση εργασίας καθορίστηκε για τον μήνα Ιούλιο όπου θα καταρτιστεί το αναλυτικό πλάνο δράσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα εργασιών.