Αλεξανδρούπολη: Μέσα στο Σεπτέμβριο το Προεδρικό Διάταγμα για τον Ανεφοδιασμό Πλοίων με LNG

Αλεξανδρούπολη: Μέσα στο Σεπτέμβριο το Προεδρικό Διάταγμα για τον Ανεφοδιασμό Πλοίων με LNG

Μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται ότι θα είναι έτοιμο το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) για το καθεστώς των πλωτών τερματικών σταθμών φυσικού αερίου, που ενδιαφέρει την Αλεξανδρούπολη λόγω του LNG που προγραμματίζεται να δημιουργηθεί.

Το σχέδιο ΠΔ για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με LNG (Liquefied natural gas – Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) είχε δοθεί σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία διαβούλευσης, προκειμένου να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους έως το τέλος Αυγούστου. Στόχος του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με απάντηση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, είναι « έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πλήρη προετοιμασία του σχετικού ΠΔ».

Σκοπός του νέου θεσμικού κειμένου είναι ο καθορισμός των κανονιστικών διατάξεων που θα επιτρέπουν τον ασφαλή ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο, είτε από πλοίο ανεφοδιασμού, είτε από βυτιοφόρο όχημα, είτε από εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού. Ως εγκατάσταση νοείται σταθερή, ευρισκόμενη στην ξηρά ή πλωτή, σε σταθερή παραμονή ή υπεράκτια εγκατάσταση, η οποία χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης

Όσον αφορά στην αξιοποίηση των λιμανιών της χώρας, μεταξύ άλλων και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο υπουργός « η παραχώρηση δραστηριοτήτων είναι η νέα πολιτική που θα ακολουθεί στο εξής η κυβέρνηση – και όχι η πώληση». Αυτό, όπως εξηγεί ο ίδιος, σημαίνει ότι τα δημόσια λιμάνια δεν θα ιδιωτικοποιηθούν, αλλά θα παραχωρείται σε ιδιώτες το δικαίωμα εκμετάλλευσης δραστηριοτήτων. Η συγκεκριμένη πρακτική, όπως υποστηρίζει ο κ. Κουρουμπλής, είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές για την προσέλκυση επενδύσεων και συγκεντρώνει σημαντικά πλεονεκτήματα.

« Το σχέδιο ΠΔ, το οποίο αποτέλεσε το προϊόν επίμονης επεξεργασίας των υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκε η διεθνής εμπειρία σε νομικό και πρακτικό επίπεδο, αποτελεί μια προσπάθεια που συνδέεται με την ανάπτυξη, δίνοντας τη δυνατότητα στη χώρα μας να είναι θεσμικά οχυρωμένη και να επωφελείται από τις καινοτομίες που συμβάλουν στη διαδικασία της παραγωγικής της ανασυγκρότησης», αναφέρει ο υπουργός.

H Gastrade απηύθυνε πρόσκληση σε εταιρείες για

την κατασκευή της πλωτής μονάδας Αλεξανδρούπολης

Στο μεταξύ η Gastrade προχώρησε προ ημερών σε πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την πιστοποίηση όσων εταιρειών διαγωνιστούν για να αναλάβουν τις εργασίες κατασκευής της πλωτής μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) LNG, που σχεδιάζεται στην Αλεξανδρούπολη. Το σχέδιο περιλαμβάνει και αγωγό, ο οποίος θα συνδέει τη μονάδα με το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου ώστε να δημιουργηθεί μια νέα πύλη εισόδου φυσικού αερίου για τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

To Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης θα έχει επίσης τη δυνατότητα να συνδεθεί και να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο και άλλα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως ο αγωγός TAP (Trans Adriatic Pipeline).

Η πρόσκληση της Gas trade προς τις τεχνικές εταιρείες αφορά και στα δύο τμήματα του αγωγού, δηλαδή το υποθαλάσσιο και το χερσαίο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, ο τεχνικός σχεδιασμός του έργου χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσει έως το τέλος του έτους η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή και έπειτα, εντός του πρώτου τριμήνου του 2018, θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Η προθεσμία για την πρόσκληση ενδιαφέροντος λήγει στις 15Σεπτεμβρίου 2017.