Είναι δυνατόν: Κατακύρωση διαγωνισμών με έκπτωση 88% και 87% σε αναδόχους εργασιών απ’ την Αποκεντρωμένη;

Είναι δυνατόν: Κατακύρωση διαγωνισμών με έκπτωση 88% και 87% σε αναδόχους εργασιών απ’ την Αποκεντρωμένη;

Τρίβαμε τα μάτια μας και κυριολεκτικά δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε, στις δυο αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που αφορούν σύνταξη μελετών για τις περιοχές Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, αφού κατακυρώθηκαν διαγωνισμοί με έκπτωση 88% και 87%!!!

Συγκεκριμένα, σε δυο αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και υπογράφει εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, στην πρώτη εργασία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης αναφέρεται ότι:

“Εγκρίνουμε το από 30 Οκτωβρίου 2018 Πρακτικό συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης “Κατασκευή φραγμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης”», της επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 8717/18-04-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Έβρου.
Κρίνουμε συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο την προσφερθείσα έκπτωση ογδόντα οκτώ στα εκατό (88%), που αντιστοιχεί στον πρώτο μειοδότη οικονομικό φορέα «Πασβάντης Κωνσταντίνος», με αρ. μητρώου μελετητών 21883, κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα και τον κηρύσσουμε ως προσωρινό ανάδοχο”.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ 88% ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΤΟΥ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στην δεύτερη που αφορά την Σαμοθράκη, δόθηκε έκπτωση 87% και το φοβερό είναι ότι απορρίφθηκε η προσφορά που είχε δώσει άλλος ανάδοχος γιατί θεωρήθηκε… ασυνήθιστα χαμηλή. Πόσο να ήταν άραγε η έκπτωση; Μήπως και… 100% και ήθελε να κάνει τζάμπα το έργο;

Όπως αναφέρεται στην απόφαση:

“Εγκρίνουμε το από 30 Οκτωβρίου 2018 Πρακτικό συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη της μελέτης “Αειφορική διαχείριση, ανάδειξη και προστασία δασικού οικοσυστήματος Σαμοθράκης” – Σύνταξη Διαχειριστικού χάρτη», της επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 8717/18-04-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Έβρου.
Συμφωνούμε με την επιτροπή για την ακύρωση του κ. Φραγκάκη Εμμανουήλ λόγω ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς και κρίνουμε συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο την αμέσως επόμενη προσφορά με έκπτωση ογδόντα επτά στα εκατό (87%), που αντιστοιχεί στον  Έγκριση Πρακτικού Συνοπτ. Διαγωνισμού «Σύνταξη διαχειριστικού χάρτη Σαμοθράκης», Δασ. Αλεξ/πολης Σελίδα 3 από 3 οικονομικό φορέα «Σιδηρόπουλος Ιωάννης», με αρ. μητρώου μελετητών 22498, κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα και τον κηρύσσουμε ως προσωρινό ανάδοχο”

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Υπάρχει φυσικά σε όλο αυτό μια καίρια κατά τη γνώμη μας ερώτηση. Με τόσο τεράστιες εκπτώσεις, αν και δεν αναφέρονται τα ποσά με τα οποία προκηρύχθηκαν οι δυο εργασίες στον διαγωνισμό, αν για παράδειγμα η μία κοστίζει 1.000, δίνοντας κάποιος έκπτωση 88% ή 87%, σημαίνει πως θα την υλοποιήσει με 120 ή 130 ευρώ. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά;

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*