Μόνο ο δήμος Ορεστιάδας στην εφαρμογή του αναμορφωτικού μέτρου κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων

Μόνο ο δήμος Ορεστιάδας στην εφαρμογή του αναμορφωτικού μέτρου κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων

Ο δήμος Ορεστιάδας είναι ο μοναδικός στο νομό Έβρου που μετέχει στην εφαρμογή του αναμορφωτικού μέτρου κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράλης είναι 10 οι δήμοι που παίρνουν μέρος.

Όπως φαίνεται από τον κατάλογο των φορέων οι οποίοι μετέχουν,  απουσιάζουν όλοι οι άλλοι δήμοι του νομού και φυσικά ο μεγαλύτερος, αυτός της Αλεξανδρούπολης, καθώς και οι Ιερές Μητροπόλεις, το Πολυκοινωνικό τλπυ δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και άλλες δομές που θα μπορούσαν να δώσουν το μήνυμα της στήριξης; των παιδιών αυτών που τιμωρήθηκαν για διάφορα αδικήματα αλλά θα έχουην την ευκαιρία να εκτίσουν την ποινή τους με κοινωνική εργασία, η οποία στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένη.

Ο βασικός στόχος της παροχής της κοινωφελούς εργασίας ως αναμορφωτικού μέτρου κατά τα άρθρα 122 και 130 του Ποινικού Κώδικα και κατά τα άρθρα 45Α και 282 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι η κοινωνικοποίηση του ανηλίκου. Ειδικότερα η επιβολή του μέτρου αποβλέπει:

α) στην υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης του ανηλίκου μέσω της εφαρμογής ενός εξωιδρυματικού μέτρου,

β) στην ανάπτυξη μιας επανορθωτικής προς την τοπική κοινωνία δράσης,

γ) στην αξιοποίηση της ευεργετικής επίδρασης της εργασίας στην προσωπικότητα του ανηλίκου, και

δ) στη διευκόλυνση των μαθησιακών διαδικασιών για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΦΕΚ 3647-2017 ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ